Eurogroup: Europese MKB te klein en gefragmenteerd

08 februari 2013 Consultancy.nl

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ruggengraat van de Europese industrie. Toch lijkt de motor te haperen met als gevolg dat industrieel Europa zich zorgen maakt over de toekomst. Volgens Eurogroup Consulting ligt een van de belangrijkste oorzaken in de marktstructuur van het Europese MKB. In een open brief aan Barroso pleit het adviesbureau voor een meer geïntegreerde markt met grotere MKB bedrijven. Samen met een groep wetenschappers adviseert zij de voorzitter van de Europese Commissie (EC) om 12 ‘guiding principles’ te verankeren in toekomstige EC beleidsmaatregelen.

Europese MKB gefragmenteerd
Uit een benchmark met de Amerikaanse economie blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de MKB marktstructuren van beide landen. Zo leunt de Europese economie veel meer op het MKB: tweederde van Europese bedrijven valt in het MKB segment, tegenover 42% in de VS. Daartegenover staat dat het Europese MKB relatief minder bijdraagt aan de economie: Europese MKB’s zijn met gemiddeld 4,2 medewerkers veel kleiner dan hun Amerikaanse branchegenoten, die gemiddeld 10 medewerkers in dienst hebben. En ten derde, het Europese MKB heeft minder sterke langetermijn groeivooruitzichten – een Amerikaans bedrijf is 7 jaar na oprichting gemiddeld 10x groter dan een Europees bedrijf.

De beperkte omvang leidt ertoe dat zij moeilijk aansluiting vinden bij financiers, andere markten en overheidssteun. Ook hebben zij beperkt toegang tot nieuwe vaardigheden, kennis en onderzoek. Deze factoren hebben volgens de onderzoekers tot gevolg dat er onvoldoende potentie is voor sterke organische groei. Met andere woorden, wat de motor van de Europese industrie zou moeten zijn, remt de groei juist af.

Eurogroup Consulting - Open Letter

12 adviezen
Europgroup Consulting concludeert dat het midden- en kleinbedrijf in Europa groter moet worden. “Size is a condition of survival” en “growth is a potential result” aldus het organisatieadviesbureau in de open brief aan de Europese Commissie.

De groep onderzoekers en consultants heeft 12 adviezen opgesteld, verdeeld over 5 categorieën:

  • Leid huidige en toekomstige generaties ondernemers op om in te spelen op de grootte van de Europese markt
  • Maak Europese ondernemers bewust van hun slagkracht als zij gezamenlijk optrekken
  • Zet een flinke stap in het verbeteren van de banden tussen onderzoekers en ondernemers
  • Maak de politieke keuze om het MKB efficiënt te financieren op EC-niveau
  • Verbeter de Europese infrastructuur die het MKB ondersteunt

Zie ook de open brief ‘Industrialization in Europe: growth is only the result but size is the goal’.

Nieuws

Meer nieuws over