TwynstraGudde ondertekent het Nederlandse Charter Diversiteit

10 juli 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

TwynstraGudde heeft afgelopen maand het Nederlandse Charter Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad (SER) ondertekend. Hiermee wil het organisatieadviesbureau het belang van diversiteit en inclusie binnen de bedrijfsvoering benadrukken.

Het Charter Diversiteit is een initiatief van de SER, dat organisaties aanspoort om actief beleid te voeren op het gebied van diversiteit en inclusie. Het doel is om een werkplek te creëren waar iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, seksuele oriëntatie of leeftijd, gelijke kansen krijgt.

Organisaties die het charter ondertekenen committeren zich aan het opstellen van een diversiteits- en inclusiebeleid, inclusief concrete doelstellingen en een plan van aanpak.

TwynstraGudde ondertekent het Nederlandse Charter Diversiteit

V.l.n.r. Ton de Jong (directievoorzitter), Irene Veldman (programmamanager MVO/manager Klimaat en Duurzaamheid) en Jasper Oudshoorn (projectleider Diversiteit & Inclusie/adviseur Zorg) 

“Met het ondertekenen van het SER Charter Diversiteit geven we een vervolg aan het proces om te komen tot een diverse en inclusieve organisatiecultuur”, laat een woordvoerder van TwynstraGudde weten.

Concreet bevestigt TwynstraGudde zijn toewijding aan een evenwichtige man-vrouwverhouding in het leidinggevend kader en een representatieve organisatie op het gebied van cultureel-etnische diversiteit.

Ook biedt de toetreding tot het Charternetwerk van de SER volgens het bureau nieuwe mogelijkheden voor kennisuitwisseling en samenwerking. Dit netwerk, dat deel uitmaakt van het Europees platform van Diversity Charters, omvat meer dan 14.400 organisaties in 27 landen.

“Met ondersteuning van de SER geven wij vervolg aan ons concrete plan van aanpak voor de komende jaren”, laat TwynstraGudde weten. “Het is een stap naar een organisatie waarin iedereen met ambitie en talent, juist dankzij verschillen, kan bijdragen aan het werkend krijgen van maatschappelijke transities.”

Naast TwynstraGudde hebben ook andere adviesbureaus zoals Morgens, Berenschot, Deloitte en PwC het Charter Diversiteit ondertekend. In totaal is het document inmiddels door 506 organisaties ondertekend.