Kirkman Company helpt DSM met best in class HR

23 januari 2013 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar heeft DSM een grootschalig verandertraject opgestart – genaamd PAINT – met als doel het chemiebedrijf te transformeren naar een best-in-class HR organisatie. Sinds mei 2012 wordt het verandertraject ondersteund door Kirkman Company. Ellen Kuppens, Vice President HR bij DSM, vertelt in gesprek met Kirkman Company adviseurs Ralph van der Kleij en Maartje van Sambeek over de uitdaging, de resultaten en samenwerking met het organisatieadviesbureau.

De uitdaging!
“DSM heeft in de afgelopen jaren een enorme transitie doorgemaakt van een chemisch bedrijf naar een bedrijf dat zich richt op Life Science & Material Science. Deze transitie is met name tot stand gekomen door verkoop en aankoop van bedrijfsonderdelen, zowel in Nederland als ook in de rest van de wereld. De strategie die DSM hanteert voor deze transitie is “DSM in Motion: driving focused growth”. De focus ligt hierbij op het verder bouwen op het sterke fundament wat is neergelegd en intrinsiek groeien met behulp van innovatie. Daarnaast ambieert DSM een sterke positie in de snel groeiende economieën, kennis en gedrevenheid op het gebied van sustainability en samenwerkingsverbanden met externe partijen. Dit alles is alleen mogelijk als de verschillende bedrijfsonderdelen meer dan ooit optrekken als één”, aldus Ellen Kuppens.

Verder vertelt Ellen: “DSM in Motion betekent een enorme verandering in de manier waarop DSM werkt. HR wil hierin voorop lopen als een krachtige partner voor de business, maar moet dan zelf ook veranderen! Om een beeld te krijgen waar wij mee te maken hebben: de HR populatie is erg betrokken, maar werkt nog teveel volgens complexe processen en met verouderde systemen; de HR rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en HR is erg verspreid over de organisatie; en we werken als HR te weinig samen om tot excellente dienstverlening te komen”.

De uitdaging voor HR is om ‘mindset’ en gedrag te laten verschuiven van risico mijdend naar samenwerken en innovatie in een globale omgeving, zowel op de eigen afdeling als binnen de gehele organisatie.

Kirkman Company - HR project bij DSM

De tussenstand
“Het was een behoorlijk bord met spaghetti wat we in mei voorgeschoteld kregen: ingewikkelde governance en onduidelijkheid over welke mensen een functie vervulden binnen HR. Daarnaast was er onduidelijkheid over waar te beginnen omdat veel initiatieven langs en door elkaar liepen”, aldus Ralph van der Kleij.

Ralph vertelt: “We hadden vrij snel een eerste indruk van de problematiek. Die zijn we gaan uitdiepen en onderbouwen door relatief eenvoudige quick surveys uit te zetten onder lijnmanagers en de HR community. En we hebben een externe benchmark uitgevoerd; om de cijfers te kunnen vergelijken, maar ook om inspiratie naar binnen te halen. Vooral de afsluitende sessie met de deelnemende bedrijven gaf enorm veel inzicht in de keuzes die anderen maken, inclusief de voor- en nadelen. Daardoor kun je zelf beter kiezen voor een bepaalde richting. Die richting hebben we bepaald met het HR management en getoetst met de rest van de HR organisatie. En door onze analyses weten we precies wat er volgend jaar moet gebeuren om tot dat toekomstplaatje te komen.”

“Op dit moment hebben we een helder beeld van waar we staan en - nog belangrijker - waar we aan kunnen en moeten werken. We hebben een stevige ambitie neergelegd die we de komende twee jaar gaan uitwerken en neerzetten. Deze ambitie hebben we begin oktober gedeeld met de gehele HR populatie in Nederland en is met veel enthousiasme ontvangen!” zegt Ellen Kuppens. Verder geeft Ellen aan dat “afgezien van de inhoudelijke richting, dit grotendeels te danken is aan de manier waarop we het hebben aangepakt: inspiratie door de buitenwereld, goed voorbereide en interactieve sessies, innovatieve manieren om te connecten, een projectteam met veel drive, initiatief stimuleren bij onze HR community, mensen de kans bieden om deel te nemen in de werkstromen, enz. enz.”

“Natuurlijk blijft het een complex verandertraject waarin je makkelijk in de details en complexiteit kunt worden meegezogen”, vertelt Ralph. “Daarom hebben we drie stevige ankers: ‘simplicity’, ‘collaboration’ en ‘excellent performance’, daar moet alles aan voldoen. Dit is de HR organisatie die we binnen DSM willen gaan neerzetten, waarbij we ons richten op heldere en eenvoudige structuren, transparante processen en rollen en gebruikersvriendelijke (innovatieve) tools om deze te ondersteunen. Zodat we de business excellente HR diensten kunnen bieden en een voorbeeldrol kunnen vervullen in de cultuurverandering”.

De samenwerking met Kirkman Company
“Act yourself into new thinking, daar past geen ‘traditioneel consultancybureau’ bij, maar een frisse, jonge, innovatieve en dynamische club als Kirkman Company. En zo ervaar ik de samenwerking ook: dynamisch, resultaatgericht, open, experimenteel en innovatief!”, aldus Ellen Kuppens. Ralph voegt hieraan toe dat “het leuk is om in co-creatie deze stappen te zetten; we doen het echt samen. Afgelopen jaar hebben we ideeën opgehaald, de richting bepaald en iedereen op de trein gekregen. Komend jaar gaat het gebeuren; we gaan van DSM één van de meest innovatieve HR organisaties in Nederland maken!”