Kwintes maakt nieuwe koers inzichtelijk met strategietekening

02 mei 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zorgorganisatie Kwintes heeft een nieuwe vierjarenstrategie gedefinieerd. Een uitgeschreven verhaal vol plannen en maatregelen brengt medewerkers echter niet zo snel in vervoering: het was zaak dat deze strategie echt onder de mensen gaat leven. Met behulp van een strategietekening van Flatland Agency is dit nu gelukt.

Kwintes ondersteunt in meer dan 50 gemeenten mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid, die niet zelfstandig kunnen leven en wonen.

Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Door het verschaffen van zorg en passende woonruimte, biedt Kwintes herstelgerichte ondersteuning.

Kwintes maakt nieuwe koers inzichtelijk met strategietekening

Elke vier jaar formuleert Kwintes een nieuwe strategie. Deze keer werd de organisatie daarbij geholpen door Flatland, een managementadviesbureau dat zich onderscheidt met zijn visuele aanpak.

Samen met de visual strategists van Flatland bracht Kwintes zijn visie en strategie in beeld. Zo ontstond een visueel co-creatieproces. In verschillende sessies werd input opgehaald voor de strategietekening, die een combinatie is van illustraties en tekst. Zo kan iedereen meedenken over de koers van Kwintes.

“We willen graag dat de meerjarenstrategie van heel de organisatie is”, vertelt Ineke van Hooff, bestuurder bij Kwintes. “Dat medewerkers zich erin herkennen, zodat we samen dezelfde kant op gaan.”

Flatland organiseerde voor Kwintes vijftien sessies: met de raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad, het beleidsbureau, de afdeling marketing en communicatie en medewerkers uit alle regio’s. Ook was er een sessie met samenwerkingspartners Zilveren Kruis, Regio Gooi en Vechtstreek, HVO-Querido en Deloitte. Elke sessie leverde input op, die werd gebruikt om de strategie en tekening te verrijken.

Van utopie naar realiteit

Het traject werd afgetrapt met een droomsessie met het MT en Van Hooff. Hierin stond fantaseren zonder beperkingen centraal: wat wil je als organisatie zijn en doen als álles mogelijk is, en je geen rekening hoeft te houden met de dagelijkse beperkingen en obstakels?

“Als we met alle uitdagingen die er zijn onze ambities willen waarmaken, moeten we focussen.”

Naarmate de sessies vorderden, werd stap voor stap afgedaald uit deze droomwereld, richting de realiteit. Daarin heeft Kwintes volgens Van Hoof te maken met dezelfde obstakels als vier jaar geleden. “We kampen nog steeds met personeelsschaarste, woningtekort en druk op tarieven.”

Hoe kun je ondanks deze drempels je doelen halen, welk gedrag is daarvoor nodig? In antwoord op deze vraag zijn de ambities zijn aangescherpt. “We hebben ze uitgesplitst naar onze drie belangrijkste doelgroepen”, legt Van Hooff uit: “Cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners.”

Zowel de ambities als de uitdagingen zijn terug te vinden op de strategietekening. De medewerkers staan bovenaan – de visual is tenslotte voor hen gemaakt. Wat betreft de cliënten staat centraal dat Kwintes ondanks de obstakels wil blijven focussen op de kwaliteit van de zorg. Rond de samenwerkingspartners is de voornaamste ambitie om langdurig samen te werken, met haalbare contracten.

Een van de belangrijkste inzichten die het strategietraject opleverde, is dat de uitdagingen en ambities vragen om een helder antwoord. “Als we met alle uitdagingen die er zijn onze ambities willen waarmaken, moeten we focussen”, legt Van Hooff uit.

“We hadden niet verwacht dat het zó veel hernieuwde energie zou geven.”

De organisatie kiest er zodoende voor om te heroverwegen welke vormen van zorg haar het best liggen. “Dat betekent niet dat we direct stoppen met andere activiteiten, wel dat we steeds goed nadenken of het product bij de organisatie past.”

De volgende stap

De zorgmanagers van Kwintes hebben de route voor de komende vier jaar nu scherp op het netvlies staan. Zij kunnen nu met hun teams concrete doelen formuleren aan de hand van de strategietekening. Inmiddels is Kwintes ook al goed onderweg aan de hand van de nieuwe route. Zo werkt de organisatie aan digitaal aftekenen op alle locaties voor begeleid wonen, is Kwintes zichtbaarder op beurzen en bijeenkomsten en is er een personeelsvereniging.

“We hebben goed nagedacht over de obstakels, en daar een antwoord op geformuleerd”, blikt Van Hooff terug. “Hierdoor kunnen we ons nu richten op onze doelen. We hoeven pas weer naar de obstakels te kijken als daarin wat verandert. Dat geeft lucht en overzicht én positieve energie.”

“De perspectieven op waar we staan verschillen soms, maar men is wel eensgezind over waar we naartoe willen. Alle betrokken medewerkers herkenden zich in de richting die werd geschetst met de strategietekening en staan daarachter.”

Waarde van een visueel proces

Ook binnen de rest van het MT wordt tevreden teruggeblikt op het strategietraject en de samenwerking met Flatland. “Ik zag mezelf niet als een visueel persoon, maar ik zie nu echt de waarde van zo’n visueel proces en resultaat in”, stelt een van de directeuren. “De visualisatie biedt echt een goede houvast om het verhaal aan op te hangen. Complimenten ook voor de begeleiding, om ons scherp te houden en visueel te spiegelen.”

Een collega reageert: “We hadden niet verwacht dat het zó veel hernieuwde energie zou geven, dat was boven verwachting!” De zorgmanagers sluiten zich hierbij aan: “We hebben het gevoel dat we het écht samen hebben gedaan.”