KPMG onderzoekt werkcultuur van publieke omroep WNL

05 april 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd

KPMG onderzoekt de komende tijd de werkcultuur van publieke omroep WNL.

Begin dit jaar publiceerde het Algemeen Dagblad (AD) een uitvoerige reportage over de gang van zaken bij WNL. Daarin gaan tientallen (oud-)medewerkers – waaronder presentatoren Eva Jinek en Merel Westrik – in op de angstcultuur die volgens hen al jaren heerst bij de omroep. Ze houden met name omroepbaas Bert Huisjes verantwoordelijk voor die cultuur.

Huisjes begon in 2011 als hoofdredacteur en bestuurder bij WNL. Sindsdien maakte hij zich volgens de AD-rapportage schuldig aan onder andere pesten, zwangerschapsdiscriminatie en manipulatief gedrag. “Sommige medewerkers kregen een burn-out, raakten overspannen en belandden bij een psycholoog.”

KPMG onderzoekt werkcultuur van publieke omroep WNL

Tegenover de krant noemen de ex-werknemers WNL een “vergiftigd nest”, terwijl Huisjes onder medewerkers ook wel bekendstond als “Bertlusconi” en “Angry Bert”. Daarnaast zou de omroepbaas zich op een “dwingende” manier hebben bemoeid met de inhoud van verschillende WNL-programma’s.

In het eerder gepubliceerde rapport van de commissie-Van Rijn over de misstanden binnen de NPO kwam de onprettige werkcultuur van WNL ook al naar voren. Maar liefst 94% van de werknemers van de omroep zei pestgedrag te ervaren, terwijl bijna 30% de werksfeer onder Huisjes een onvoldoende gaf.

Extern onderzoek

Een luttele twee uur na de publicatie van het AD-artikel, kwam de raad van toezicht van WNL met zijn eerste reactie. De raad schaarde zich vierkant achter Huisjes en gaf aan zich “gelukkig te prijzen met een hoofdredacteur die natuurlijk zoals ieder mens niet zonder zonden is, maar enorm veel heeft bereikt”.

Fons van Westerloo, al tien jaar toezichthouder bij WNL, gaf te kennen dat de kritiek vooral kwam van “teleurgestelde oud-presentatoren en oud-medewerkers” die erop uit zouden zijn Huisjes kapot te maken.

De reactie kwam de toezichtsraad op veel kritiek te staan, onder meer van de NPO en Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een kleine week later kantelde de raad toch, en legde Huisjes in samenspraak met de raad zijn werk neer.

“Door mij en de omroep zijn fouten gemaakt bij de opbouw van WNL, het had anders gekund en gemoeten. Daardoor zijn mensen in de knel geraakt – dat betreur ik ten zeerste. De kritiek heeft mij geraakt”, schrijft Huisjes in een e-mail aan zijn medewerkers.

De raad van toezicht heeft inmiddels een onafhankelijk bureau – KPMG – ingehuurd om een onderzoek uit te laten voeren naar de werkcultuur van WNL. “De raad van toezicht kan met de uitkomsten doen wat nodig is om de organisatie van WNL te verbeteren en te versterken”, aldus Huisjes in diezelfde e-mail.

Marjan Olfers, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en directeur van Verinorm, gaat WNL de komende tijd bijstaan op het gebied van governance, checks and balances. “Anders gezegd, kijken naar statuten en reglementen, dubbele petten binnen een vereniging”, zegt Olfers in het AD. “Naar de taken en verantwoordelijkheden. Waar leg je die in een organisatie? Hoe hou je dat met elkaar in evenwicht? Om te kijken of die structuur toekomstbestendig kan worden.”

Olfers geeft aan dat ze zich niet zal bemoeien met de studie van het externe bureau. “Dat is aan KPMG. Het is mij meerdere keren gevraagd om binnen de NPO onderzoek te doen, maar ik heb me daar meerdere keren in de media stevig over uitgelaten, dus dat doe ik niet.”