Atos Consulting raamwerk voor een Agile Organization

20 december 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door de steeds snellere veranderingen in de externe omgeving en de toenemende druk op kostenbeheersing wordt het steeds belangrijker voor organisaties om ‘wendbaar’ – of agile – te zijn. Agile organisaties zijn in staat om sneller in te spelen op wensen uit de markt en hebben een hogere aanpassingsvermogen dan hun peers. De belangrijkste vraag is: hoe kunnen bedrijven een agile organisatie creëren? Volgens Atos Consulting is het van belang om rekening te houden met vier externe dimensies: de consumentenmarkt, de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt en de leveranciersmarkt.

In het rapport ‘Agile Organization’ presenteert het adviesbureau een raamwerk waarmee organisaties ‘Agilization’ verder vorm kunnen geven. Op elk van de vier dimensies benoemt het adviesbureau waar het om draait en wordt een tipje van de sluier opgelicht over de wijzen waarop wendbaarheid kan worden bereikt. Op basis van deze visie adviseert Atos Consulting organisaties door middel van een 5 fasemodel, waarin op elke dimensie een concrete invulling wordt gegeven hoe organisaties agile kunnen worden.

Atos Consulting - Agile Organization

Consumentenmarkt
Het is voor bedrijven van groot belang om agile te zijn door snel met nieuwe producten en diensten in te spelen op de nieuwe wensen van klanten. Ook betekent agile dat ze in staat zijn om in te spelen op latente klantbehoeften. Atos Consulting adviseert bedrijven om kennis in te zetten als strategisch concurrentievoordeel, producten vergaand te differentiëren en klanten te beschouwen als partners.

Arbeidsmarkt
Op het gebied van HR moeten bedrijven de transitie maken van een one-size-fits-all carrière Ladder naar een persoonlijk carrièreplan, dat volledig wordt afgestemd op de individuele wensen en prioriteiten van de medewerkers. Ook verandert de traditionele kijk op leiderschap en competentiemanagement.

Kapitaalmarkt
Door de crisis maakt de klassieke kapitaalmarkt turbulente tijden door. Wanneer bedrijven agile willen inspelen op de kapitaalmarkt dan moeten ze een “nieuwe balans vinden tussen control en ondernemerschap”. Ook maken agile organisaties meer gebruik van alternatieve financieringsmiddelen, zoals crowd-funding. De rol van compliance wordt belangrijker. “Agile Organisaties zien compliance als een kans en richten het proces zo in, dat bij veranderingen, gewenst of geprioriteerd, snel kan worden geschakeld”.

Leveranciersmarkt
Op het gebied van leveranciers adviseert het consultancykantoor bedrijven om zich meer open te stellen voor de buitenwereld, met als doel om meer samen te werken (partnerships, co-creatie) en betere toegang te krijgen tot innovatie.

Zie ook de gerelateerde berichten:
Consultantsbureaus omarmen 'buzz' agile en wendbaar
Atos Consulting organiseert Agile Project Management