Boer & Croon: Radicale verandering nodig in zorgsector

30 augustus 2010 Consultancy.nl

De innovatie in de zorg wordt gehinderd doordat beleidsmakers zich te weinig bewust zijn van de medisch-technische ontwikkelingen. Een radicale verandering van het oude bestel in de ziekenhuiszorg is noodzakelijk. Dat is de conclusie van het rapport “Van Instituten naar Netwerken” van Boer & Croon.

Geen oog voor technische ontwikkelingen
Beleidsmakers en hun adviseurs slagen er niet in om een juist toekomstbeeld voor de zorg te schetsen, doordat ze te weinig oog hebben voor de technische ontwikkelingen in de zorgsector. Jeroen van Roon van Boer & Croon geeft de opkomst van minimaal invasieve chirurgie als voorbeeld, waarbij via een klein sneetje wordt geopereerd. “Daardoor kan de patiënt eerder naar huis en aan het werk. Dat scheelt miljarden euro’s, maar het Centraal Planbureau houdt daarmee geen rekening in zijn ramingen voor de zorgkosten.”

Einde van de huisartsenpraktijk
Medisch-technische vernieuwingen zullen tot een radicale verandering van de ziekenhuiszorg leiden, concluderen de consultants. De traditionele huisartsenpraktijk zal verdwijnen en plaats maken voor 750 tot 1.000 primaire zorgcentra. Huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen verlenen daar basiszorg en kunnen patiënten snel doorverwijzen dankzij de aanwezigheid van geavanceerde diagnoseapparatuur. De auteurs van het rapport verwachten veel van de hoogkwalitatieve zorgcentra voor basiszorg. Ze zullen volgens Van Roon “een turbo voor de herinrichting van de zorg” zijn.

Belang van techniek in het zorgdebat
Met dit onderzoek wilde het adviesbureau analyseren hoe medisch-technische ontwikkelingen de zorg in de toekomst zullen vormgeven. “Die voltrekken zich autonoom en zijn bepalend voor wat er in de gezondheidszorg gebeurt”, aldus Van Roon. Volgens hem is de publieke discussie over de zorg steeds beperkt gebleven tot het stelsel van de zorg, zoals marktwerking en de keuze en omvang van behandeling. “Wij wilden met dit rapport het complete beeld schetsen”, lichtte hij toe.

Voor het onderzoek spraken consultants van Boer & Croon met ziekenhuisbestuurders, specialisten, producenten van medische apparatuur en ambtenaren. Ook werd gebruikgemaakt van eerdere ervaringen van Boer & Croon adviseurs in de medische sector.

Nieuws

Meer nieuws over