Lysias: Waterschappen moeten meer samenwerken

26 februari 2003 Consultancy.nl

De Nederlandse waterschappen en ook de overkoepelende Unie van Waterschappen moeten meer doordrongen worden van de noodzaak tot samenwerking en coalitievorming met andere partijen. Dat geldt zowel landelijk als regionaal. Daarbij mogen de basistaken en de betrouwbaarheid van de waterschappen niet in het geding komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het imago van de 48 waterschappen en de Unie als belangenorganisatie uitgevoerd door Lysias Consulting Group.
 
Het onderzoek van het adviesbureau werd gehouden onder vertegenwoordigers van zogenoemde functionele relaties (ministeries, provincies, gemeenten, natuurorganisaties, landbouworganisaties) en medewerkers van de waterschappen zelf.
 
Positief imago
De algemene opvatting over de waterschappen is positief. De waterschappen scoren gemiddeld een zeven voor hun imago. Geen slechte score vindt het adviesbureau Lysias. Er is vergeleken bij een soortgelijk onderzoek zeven jaar geleden zeker sprake van vooruitgang, aldus de consultants, maar de waterschappen en Unie worden nog steeds gezien als weliswaar deskundig, betrouwbaar en kostenbewust, maar ook als 'enigszins conservatief' en 'nog te weinig strategisch'.
 
Vooral de Unie is toe aan 'herijking'. Waterschappen schuiven steeds meer op van pure uitvoeringsorganisaties naar medebeleidsmakers. Bovendien fuseren steeds meer waterschappen tot grote all-in instellingen. Dat betekent dat de Unie zich meer moet richten op strategische belangenbehartiging en minder op pure dienstverlening.
 
Verschillen in ontwikkeltempo
In het onderzoek constateert Lysias 'aanzienlijke verschillen in ontwikkeltempo' tussen waterschappen. Die verschillen zijn 'eerder groter dan kleiner' geworden. Ook is er sprake van niveauverschil op bestuurlijk vlak. De ondervraagde relaties geven 'sterke signalen' af dat deze verschillen tussen waterschappen op den duur, ook op Europees niveau, een 'belemmering' kunnen zijn voor een goed functioneren van het collectief en voor het bureau van de Unie.

Nieuws

Meer nieuws over