Populariteit elektrisch rijden in Nederland stijgt explosief

05 november 2012 Consultancy.nl

De populariteit van elektrisch rijden stijgt explosief in Nederland. In het afgelopen jaar is het aantal elektrische auto’s in gebruik gestegen met meer dan 350%. En als de groei in de komende jaren volgens planning verloopt, dan benadert elektrisch rijden rond 2020 haar ‘tipping point’.

Duurzame transitie
Elektrisch rijden is een belangrijke pijler van de benodigde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit. Zo is het wegvervoer in Nederland momenteel goed voor 32% van de nationale oliebehoefte. Uit cijfers van Logica blijkt dat sinds begin 2011 de inzet van elektrische auto’s een CO2 besparing heeft opgeleverd van meer dan 319.000 kilogram. Momenteel (sep. 2012) rijden er 5.650 elektrische auto’s rond, tegenover 8,5 miljoen personenauto’s. Een overzicht van de ontwikkeling van elektrische auto’s:

Ontwikkeling elektrische auto

Doelstelling van het Ministerie van EL&I is om in 2020 zo’n 200.000 elektrische auto´s in Nederland te hebben rondrijden.

Inhaalslag
In de afgelopen twee jaar heeft Nederland een inhaalslag gemaakt op het gebied van elektrisch rijden. Uit een internationale benchmark van Squarewise in Q2 2010 bleek dat Nederland destijds een middenmotor was in het gebruik van elektrisch rijden. Na de invoering van verschillende succesvolle publieke en private initiatieven heeft ons land terrein ingehaald op koplopers als de V.S., Duitsland en Frankrijk, met als gevolg dat de concurrentiepositie van Nederland sterk is verbeterd.

Diverse oorzaken liggen ten grondslag aan de inhaalslag. Ten eerste, de overheid heeft verschillende initiatieven opgezet, waaronder een speciaal taskforce ‘Formule E-team’, diverse praktijkproeven en demonstratieprojecten, het stimuleren van onderzoek productie en aanschaf van elektrische voertuigen. Ten tweede, de infrastructuur is van relatief hoge kwaliteit. Door de kleine afstanden heeft Nederland in rap tempo een hoge concentratie van oplaadpunten kunnen opbouwen. Onlangs is het 2.000ste oplaadpunt voor elektrische auto’s in gebruik genomen. Doelstelling van Stichting e-laad.nl, dat op ICT vlak wordt ondersteund door Logica, is om via meer dan 10.000 laadpunten elektrische auto’s te voorzien van landelijke dekking. Ten slotte, Nederlanders hebben een hoge intrinsieke motivatie om elektrisch rijden tot een succes te maken.

Zie ook de gerelateerde berichten:
- Accenture: Groot potentieel voor elektrische auto in NL
- KPMG: Marktaandeel elektrische auto stijgt fors in Azie
- Roland Berger: Elektrisch rijden stijgt explosief in COE

Nieuws

Meer nieuws over