Squarewise: Nederland in middenmoot elektrisch rijden

13 mei 2010 Consultancy.nl

Doordat Nederland geen volwassen auto-industrie heeft zal ons land nooit koploper kunnen worden op het gebied van elektrisch rijden. Wel kan Nederland zich internationaal positioneren als een aantrekkelijke proeftuin voor elektrisch rijden. Belangrijkste redenen zijn de relatief hoge overheidsactiviteit, relatief hoge intrinsieke motivatie en actieve energiebedrijven en netwerkbeheerders. Dat blijkt uit het rapport ‘Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken’ van Squarewise in opdracht van de speciale taskforce ‘Formule E-team’.

De Nederlandse overheid wil zichzelf positioneren als een aantrekkelijke markt voor elektrisch rijden. De Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken hebben hiertoe een taskforce in het leven geroepen: het Formule E-team. In opdracht van de taskforce onderzocht het adviesbureau de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van 17 landen.

Download het rapport ‘Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken’.

In het rapport presenteren de consultants van Squarewise de stand van zaken op het gebied van elektrisch rijden langs drie dimensies: overheidsactiviteit, industrieactiviteit en de intrinsieke motivatie binnen een land. Nederland wordt over de hele linie gezien als een ‘middenmotor’ maar heeft wel de potentie om een flinke inhaalslag te maken.

Benchmark Elektrisch Rijden

Overheidsactiviteit
De mate van overheidsactiviteit op het gebied van elektrisch rijden wordt met name bepaald door de toepassing van vier instrumenten: budget voor R&D, wet- en regelgeving, concrete projecten in samenwerking met de markt en het verschaffen van aankoop- en gebruiksubsidies voor elektrische voertuigen (EVs). De VS en met name de koploper-staten Californië en Washington verschaffen de hoogste aanschafsubsidie, Japan investeert het meeste in R&D en Frankrijk heeft de meest gunstige wet- en regelgeving geïmplementeerd.

Activiteit van de industrie
Om de mate van activiteit van de industrie te bepalen zijn aan elektrisch rijden gerelateerde activiteiten en innovaties van OEMs, energiebedrijven, netwerkbeheerders en dienstverleners op het gebied van elektrisch rijden per land in kaart gebracht. De positie van Nederland in het overzicht wordt verklaard door de enerzijds beperkte OEM-industrie en anderzijds relatief actieve energiebedrijven en netwerkbeheerders, test- en certificeringsinstellingen en dienstverleners op het gebied van elektrisch rijden.

Intrinsieke motivatie
De intrinsieke motivatie voor elektrisch rijden is bepaald op basis van vier parameters: werkgelegenheid in de auto-industrie (een mogelijkheid voor een overheid om de auto-industrie nieuw leven in te blazen), urbanisatie (hoge graad van verstedelijking is gunstig voor elektrisch rijden vanwege de kortere ritafstanden en het positieve effect op luchtkwaliteit), aantal motorvoertuigen per hoofd van de bevolking en de mate van afhankelijkheid van de import van olie. Het resultaat van het onderzoek toont met name een hoge intrinsieke motivatie voor elektrisch rijden in de VS, Japan en Duitsland, tegenover een lage intrinsiek motivatie in India, China en Denemarken. Nederland neemt hierin een middenpositie in.

Nieuws