KPMG: Marktaandeel elektrische auto stijgt fors in Azie

09 januari 2012 Consultancy.nl

Autofabrikanten in Azië verwachten dat het aandeel van de elektrische auto in de totale verkoop van automobielen de komende vijftien jaar fors zal stijgen. In tegenstelling tot fabrikanten in andere delen van de wereld zijn met name fabrikanten in China en Japan zeer optimistisch over de verkoop van elektrische auto's. Uit internationaal onderzoek dat KPMG jaarlijks verricht onder tweehonderd topmannen in de mondiale auto-industrie blijkt dat de helft van de Chinese fabrikanten verwacht dat de verkoop van elektrische auto's de komende vijftien jaar met 11 tot 25% zal toenemen. Dat zijn zo'n 4 tot 9 miljoen voertuigen. Van de onderzochte Japanse fabrikanten voorziet bijna de helft een groei van elektrische voertuigen met meer dan 25%.

Japanners en Chinezen duurzamer dan Westerse wereld
De verwachtingen van de Japanse en Chinese fabrikanten staan in schril contrast met die van de Amerikaanse producenten. Van de Amerikaanse fabrikanten verwacht bijna de helft dat de verkoop van elektrische auto's in het jaar 2025 niet meer dan 6 tot 10% van de totale verkoop zal uitmaken. Ook wereldwijd zijn de producenten minder positief over de verkoop van elektrische auto's. Twee van de drie onderzochte fabrikanten verwachten dat het aandeel van elektrische auto's in de totale verkoop van automobielen over vijftien jaar niet meer dan 15% zal zijn.

"Hoewel een meerderheid van de bestuurders zich nog steeds zorgen maakt over de hoge kosten van de batterijen en de relatief korte afstanden waarmee met een elektrische auto gereden kan worden, lijken deze zorgen duidelijk minder te worden", zegt Haijo Kampinga, adviseur Automotive bij KPMG.

Kampinga: "Vergeleken met vorig jaar is de technologie duidelijk verbeterd. Gezien het grotere bereik van auto's met brandstofcellen vormen zij echter een goed alternatief voor volledig elektrisch aangedreven auto's, ook al hebben beide op dit moment nog te maken met een gebrekkig infrastructuur als het gaat om het aantal oplaadpunten. De sector wacht dan ook een lastige beslissing als het gaat om toekomstige investeringen in dit soort voertuigen.

Investeren in full hybride voertuigen
Ruim de helft van de onderzochte bestuurders verwacht echter vooral te zullen investeren in de verdere ontwikkeling van full hybride voertuigen. De vraag naar dit soort voertuigen zal volgens hen de komende jaren de markt domineren. Ruim 21% verwacht de komende jaren een leidende positie voor full hybride voertuigen, gevolgd door plug-in hybrids (21%) en elektrische auto's op basis van brandstofcellen (20%). Voor electro-auto's met een range-extender, zoals de Opel Ampera en de Chevrolet Volt, voorzien de bedrijven een aandeel van 18%, gevolgd door puur elektrisch aangedreven voertuigen met 15,5%."

Acht van de tien onderzochte bestuurders verwachten dat China binnen vijf jaar de grootste markt van automobielen zal zijn, zowel qua verkoop als productie. China wordt gevolgd door de Verenigde Staten, Brazilië en India. Kampinga: "Voor wat betreft de opkomende markten (China, India, Brazilië en Rusland) voorziet een meerderheid van de bedrijven in 2016 een marktaandeel van ruim 40%. De meeste bedrijven gaan ervan uit dat China in 2016 goed zal zijn voor een totaal aantal verkopen van 20 tot 24 miljoen voertuigen en dat het aantal verkopen in India tussen de 3 en 5 miljoen zal liggen.

Milieu en duurzaamheid
Ondanks de forse groei zullen de opkomende markten net als de gevestigde markten volgens de bestuurders te maken krijgen met steeds meer en strengere regels op het gebied van milieu en duurzaamheid. Daarnaast zullen opkomende industrieën, zoals bijvoorbeeld Rusland, steeds verdergaande eisen stellen aan het aandeel lokaal geproduceerde onderdelen ('local content'), waardoor het voor westerse bedrijven lastiger wordt te profiteren van de enorme groei in de opkomende markten."

Nieuws

Meer nieuws over