AT Osborne ondersteunt bouw van Uithoornlijn

18 juli 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Over een jaar is het mogelijk om vanuit Uithoorn per tram via Amstelveen naar Amsterdam te reizen. AT Osborne is betrokken bij de aanleg van de tramlijn.

Tot begin 2019 was Amstelveen verbonden met Amsterdam door middel van een metrolijn. Deze ov-verbinding is intussen vervangen door een gemoderniseerde tramlijn, genaamd de Amstelveenlijn. Deze werd eind 2020 in gebruik genomen en loopt vanaf Amsterdam Zuid tot aan halte Westwijk in Amstelveen.

Volgend jaar zomer wordt daarnaast de Uithoornlijn officieel in gebruik genomen. Hij begint in het stadscentrum van Uithoorn stopt daarnaast bij twee andere tramhaltes in de gemeente ten zuidwesten van Amstelveen. De lijn sluit aan op de Amstelveenlijn, zodat Uithoorn per tram verbonden wordt met Amsterdam. Samen vormen de Uithoornlijn en de Amstelveenlijn straks de Amsteltram.

AT Osborne ondersteunt bouw van Uithoornlijn

De realisatie van de Uithoornlijn startte begin 2021 en wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Dura Vermeer, dat in 2020 het gunningsproces won. De bouw van het tramtraject zit er nog niet op, maar vorige maand beleefde het project een mooie mijlpaal, toen het spoor van de Uithoornlijn werd aansloten op de Amstelveenlijn.

Bouwen, testen, opleiden én voorlichten

Inmiddels voeren openbaarvervoerbedrijf GVB en Dura Vermeer al een aantal weken tests uit met de nieuwe infrastructuur. Aan de hand van deze experimenten zal onder andere worden bepaald of de bovenleiding, de wissels en het spoor van de Uithoornlijn naar behoren functioneren.

Op dit moment rijden de trams tijdens de test nog voorzichtig en stapvoets over het tracé. Binnen afzienbare tijd zullen ook tests worden uitgevoerd op hogere snelheid. Ook zal de tramfrequentie worden opgeschroefd. Dit alles om de robuustheid van Uithoornlijn te testen.

Als de Uithoornlijn deze testperiode heeft doorstaan, zullen het GVB en Dura Vermeer de gehele Amsteltram gaan testen, waarbij ze in het bijzonder nagaan of deze op de juiste manier is aangesloten op de centrale stroom- en computersystemen van het GVB. 

Als deze tests erop zitten, start het opleiden van de ongeveer 250 medewerkers die de vernieuwde Amstellijn de komende jaren draaiende zullen houden. Denk hierbij onder andere aan trambestuurders, verkeersleiders, trammonteurs, infrastructuurtechnici en rangeerders.

Gedurende deze fase zullen ook calamiteitenoefeningen worden uitgevoerd. Daarnaast worden de inwoners van Uithoorn tijdens de testperiode voorbereid op de komst van de tram. Ze zullen onder meer worden geïnformeerd over allerlei gevaren, zoals de hoogspanning op de bovenleiding en verkeersoverwegen.

Bekend terrein

Drie experts van AT Osborne zijn betrokken bij de bouw van de Uithoornlijn. Het gaat om projectmanager Marieke Hietbrink (eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project), assistent projectmanager Anniek Bertels en Paul Brinkman, de contractmanager van de Uithoornlijn. 

Het is niet voor het eerst dat AT Osborne meewerkt aan de ontwikkeling van een ov-verbinding in de regio Amsterdam. Zo was het adviesbureau betrokken bij de realisatie van de welbekende Noord/Zuidlijn. AT Osborne leverde binnen dit gigantische bouwproject onder meer organisatieadvies.