B&C: Handel en industrie investeert te weinig in ICT

17 oktober 2012 Consultancy.nl

Middelgrote handels- en industriebedrijven (H&I) investeren veel te weinig in hun IT-systemen. Door dit gebrek aan investeringen zijn de bedrijven kwetsbaar voor bedreigingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon.

Onvoldoende aandacht voor IT
Uit de analyse van het adviesbureau komt naar voren dat H&I-bedrijven ongeveer 1% van hun omzet spenderen aan IT, waar 2% tot 3% een realistisch investeringsniveau is gezien het groeiende belang van IT. “Bestuurders van H&I-bedrijven hebben veelal geen affiniteit met IT, omdat de focus in deze bedrijven vooral op het eigen productieproces ligt”, zegt Bjorn de Hoon, associate partner bij Boer & Croon. De lage prioriteit van IT is ook terug te zien uit het feit dat ICT afdelingen relatief gezien erg klein zijn. “Zij zien IT als onbelangrijk en een kostenpost” vervolgt de Boer & Croon adviseur.

Boer Croon - IT Investering

Dreiging
Het gebrek aan aandacht voor IT bij middelgrote H&I bedrijven leidt tot dreigingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo zijn op operationeel niveau systemen vaak verouderd en slecht geïntegreerd. Dit brengt verborgen kosten en onvoldoende ondersteuning voor bedrijfsprocessen met zich mee. Op tactisch niveau staan door de digitalisering van de samenleving de traditionele verkoopkanalen onder druk. En vanuit strategisch perspectief bezien maken de volwassenheid en lage kostprijs de huidige IT bereikbaar voor nieuwe spelers, die het eindproduct fundamenteel kunnen veranderen en zo de marktverhoudingen bedreigen.

Nieuws

Meer nieuws over