Hoogopgeleide zzp’er zit gemiddeld 363 dagen op een opdracht

01 juni 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoogopgeleide zzp’ers die zich laten inhuren zitten gemiddeld één jaar – om precies te zijn 363 dagen – op een opdracht. Dat is een stuk korter dan enkele jaren geleden, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en HeadFirst Group.

In de wereld van zzp’ers draait alles om het uitvoeren van een opdracht voor een opdrachtgever. Zelfstandige professionals zijn actief in elk denkbaar vakgebied en iedere sector, en de analyse van Intelligence Group en HeadFirst Group laat zien dat er per segment niet alleen verschillen bestaan in de tarieven die zzp’ers hanteren, maar ook in hoe lang opdrachtgevers gebruikmaken van deze groep zelfstandige professionals.

Een opdracht bestaat doorgaans uit meerdere fases, waarbij het binnenhalen van een opdracht natuurlijk een cruciale stap is voor de zzp’er. Volgens het onderzoek is de gemiddelde duur van een initiële opdracht 205 dagen. Bij zzp’ers ligt dit net iets hoger dan bij gedetacheerde professionals.

Hoogopgeleide zzp’er zit gemiddeld 363 dagen op een opdracht

Na een initiële opdracht kiezen de meeste opdrachtgevers ervoor om de relatie te verlengen. Volgens de bevindingen van Intelligence Group en HeadFirst Group (die voor het onderzoek de inhuurdata van tienduizenden professionals onder de loep namen) wordt gemiddeld genomen 63% van alle opdrachten verlengd. De gemiddelde verlenging duurt rond de 150 dagen (zo’n 5 maanden).

De gemiddelde totale opdrachtduur van hoogopgeleide zzp’ers van 363 dagen is circa een maand korter dan drie jaar geleden. Dit heeft volgens de onderzoekers voor een deel te maken met de ontwikkeling van de economie en het feit dat zzp’ers zelf ook meer openstaan voor een nieuwe uitdaging.

Wat bepaalt de opdrachtduur?

Welke opdrachten wel of niet verlengd worden en voor hoe lang, hangt af van tal van factoren. Enkele interessante bevindingen uit het rapport:

  • De kans op een langere duur van een opdracht neemt toe als de doelgroep schaarser is.
  • Opdrachten met een gemiddeld uurtarief van rond de €90 worden het vaakst verlengd. Dit is te verklaren door het feit dat er bij opdrachten met een laag uurtarief meestal veel aanbod is van andere professionals, of zulke werkzaamheden zijn doorgaans gericht op het tijdelijk invullen van piekvraag en lopen daarna af.

En in het geval dat de uurtarieven te hoog zijn, dan is de animo van de opdrachtgever relatief laag, of betreft het heel specialistisch (en dus duur) werk dat tot een einde komt.

  • Beroepsgroepen die het langste op een opdracht zitten zijn industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs, met een gemiddelde van 527 dagen (bijna anderhalf jaar). Beroepsgroepen die het meest verlengd worden zijn taxateurs en schade-experts en inkopers, zij zitten respectievelijk gemiddeld 435 en 393 dagen op een tijdelijke opdracht.
  • Voor professionals in de zakelijke dienstverlening (accountants, consultants, financieel adviseurs, enzovoorts) geldt dat ze in 44% van de gevallen niet verlengd worden. De gemiddelde totale opdrachtduur is 340 dagen.

De kans om verlengd te worden en de duur van de opdracht zijn ook afhankelijk van factoren als het type project, de branche, de relatie tussen opdrachtgever en intermediair, en externe factoren zoals de economische ontwikkelingen.