Onderzoek: ‘Slechts 10% van zzp’ers zou in loondienst willen werken’

02 mei 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Slechts 10% van de zzp’ers in ons land zou weer in loondienst willen werken. Dat blijkt uit een enquête van Intelligence Group.

Afgelopen september – tijdens Prinsjesdag – werd aangekondigd dat de fiscale kortingen voor zzp’ers in een versneld tempo zullen worden afgebouwd. Hiermee wil het kabinet het aantal freelancers zo snel mogelijk terugdringen. Tegelijkertijd wil Rutte IV met het beleid zzp’ers motiveren om (weer) in loondienst te gaan werken.

Dat wordt echter een hele kluif: uit een nieuwe studie van Intelligence Group komt naar voren dat slechts één op de tien freelancers het ziet zitten om (weer) bij een werkgever in loondienst te gaan. “Ten opzichte van 2015 is het percentage van zzp’ers dat in loondienst wil bijna gehalveerd”, aldus de onderzoekers.

Zou u weer in loondienst willen werken?

Dat slechts 10% van de freelancers graag in loondienst zou willen, betekent niet dat de overige 90% dat niet wil. Dat geldt maar voor 55% van de zzp’ers. Deze groep geeft expliciet aan geen vaste betrekking te willen hebben. In 2015 wees 43% van de respondenten werken in loondienst expliciet af.

Een deel van de freelancers (32%) zou misschien willen terugkeren naar een vaste dienstbetrekking. In 2015 ging het om hetzelfde percentage. Verder weet 3% van de zzp’ers niet of ze al dan niet in loondienst zouden willen werken. In 2015 gold dat voor 7% van de ondervraagden.

Intelligence Group onderzocht ook de relatie tussen de bereidheid van freelancers om in loondienst te gaan en hun opleidingen. Daaruit volgt dat 8% van de praktisch geschoolden (vmbo of mbo) en 11% van de theoretisch opgeleiden (hbo of wo) weer in loondienst zouden willen werken. In 2015 ging het respectievelijk om 17% en 20%.

Zou u weer in loondienst willen werken (naar jaar en opleiding)?

Onder de verschillende opleidingstypes is dus een vergelijkbare dalende trend te zien, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. “De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren zo goed, dat wanneer een zelfstandige onvrijwillig zzp’er is en graag terug wil in loondienst, hij dat nu wel zou hebben gedaan.”

Tevens stelt Waasdorp dat schijnzelfstandigheid nauwelijks een reëel probleem te noemen is bij de huidige schaarste aan personeel. En daarbij koesteren veel freelancers niet de wens van een vast contract, meent hij. “Ze geven een grotere voorkeur aan de voordelen van het ondernemerschap dan aan die van werken in loondienst.”

Voordelen die regelmatig genoemd worden (en ook uit andere onderzoeken naar voren komen) zijn onder meer de mogelijkheid om flexibel te werken, het zelf kunnen indelen van de werkzaamheden en (voor een grote groep zzp’ers) hogere verdiensten.

Ons land telt op dit moment ruim 1,1 miljoen zzp’ers, in 2015 waren dat er iets meer dan 900.000, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Voor deze editie van het onderzoek nam Intelligence Group een enquête af onder ruim 1.100 Nederlandse freelancers.