Deeltijdprofessionals kunnen krapte op arbeidsmarkt verhelpen

27 september 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De krapte op de arbeidsmarkt kan worden verholpen door deeltijdprofessionals meer te laten werken. Dat meldt accountants- en adviesbureau PwC op basis van eigen onderzoek.

Terwijl de economie meer en meer lijkt af te koelen, is daar op de arbeidsmarkt nog weinig van te merken – de ongekende krapte houdt aan. Zo werd in het afgelopen kwartaal maar liefst 38% van alle Nederlandse werkenden minimaal één keer benaderd door een recruiter, een absoluut recordpercentage, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Intelligence Group.

De krapte blijft niet zonder gevolgen. “Het zet een rem op de productiviteit en groei, op de kwaliteit van de publieke dienstverlening – denk aan gezondheidszorg, politie, onderwijs, openbaar vervoer – en op de noodzakelijke transformatie van de economie”, zegt Bastiaan Starink, people & organisation-specialist bij PwC.

Effect op het arbeidsaanbod

De regering heeft plannen aangekondigd om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, “maar die bieden op korte termijn nog te weinig soelaas”, stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Nederland deeltijdkampioen

PwC pleit in zijn nieuwe onderzoek nu voor het beter ontsluiten van het onbenutte potentieel dat schuilt in de deeltijdwerkers die ons land rijk is.

Het klinkt wellicht als een dooddoener: uiteraard scheelt het als mensen die parttime werken meer uren gaan maken. De onderzoekers stippen dit punt echter aan omdat in Nederland relatief heel veel mensen deeltijd werken.

“Wij zijn echt een kampioen in deeltijd, veel meer dan andere landen, omdat we het ons (nog) kunnen veroorloven”, aldus PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. “Het is onderdeel van onze cultuur. Maar op de lange termijn zijn de cohorten die de arbeidsmarkt verlaten groter dan de cohorten die de arbeidsmarkt betreden. We zullen het dus anders moeten inrichten. Dat is een idee waar iedereen aan moet wennen.”

Krapte (bijna) volledig op te lossen

Op dit moment telt ons land zo’n 4,5 miljoen deeltijdwerkers. Gemiddeld genomen werken zij 21 uur per week. Als al deze mensen wekelijks 4 uur meer zouden werken, komt dat overeen met 425.000 extra arbeidskrachten. Daarmee zou de krapte al bijna zijn opgevangen: volgens het onderzoek zijn tussen 2023 en 2027 zo’n 450.000 extra mensen nodig voor de arbeidsmarkt. 

Uiteraard zou het nog meer zoden aan de dijk zetten als deeltijdwerkers fulltime gaan werken. Velthuijsen: “Jaarlijks stapt ongeveer 3% van de Nederlandse deeltijdwerkers over naar voltijds. Als we dit percentage weten te verhogen naar 29% – het percentage dat geldt in de best presterende Europese landen – zou dat in het eerste jaar bijna 490.000 extra fte’s betekenen. Hiermee zouden we het tekort aan arbeidskrachten volledig kunnen ondervangen.”

Andere kansen liggen onder meer in het aan het werk houden van ouderen, het bij- en omscholen van werklozen en het stimuleren van de participatie van mensen met een (arbeids)handicap.

Een voor de hand liggende vervolgvraag is natuurlijk hóe we als land zorgen dat mensen (langer) aan het werk gaan. Starink benadrukt in dit verband de urgentie van “verder onderzoek en beleidsmaatregelen”. “De regering zou bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen in het belastingdomein die ertoe leiden dat meer werken echt meer loont”, besluit hij.