Schaalvergroting kan druk op huisartsenposten verlichten

01 juni 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Veel huisartsenposten (HAP’s) kampen met opgelopen capaciteitsproblemen. SiRM onderzocht voor HAP’s in de regio’s Den Haag, Gouda, Leiden, Schievliet, Westland en Zoetermeer of samenwerking en gezamenlijke strategieën kunnen helpen de druk te verlichten. Op de korte termijn blijkt met name schaalvergroting effectief.

Wie buiten kantorenuren met spoed een huisarts nodig heeft, kan terecht bij de huisartsenpost. Dit zijn de fysieke locaties waar de zorg wordt verleend, ze vallen onder de verantwoordelijkheid van huisartsendienstenstructuren (HDS’en). In totaal telt Nederland zo’n 50 HDS’en en zo’n 120 HAP’s.

Met name door een tekort aan triagisten – degene die een eerste inschatting maakt over hoeveel spoed er achter een gezondheidsklacht van een patiënt zit – wordt het steeds lastiger om de stijgende zorgvraag te beantwoorden, zo merkten ze ook in de regio’s Den Haag, Gouda, Leiden, Schievliet, Westland en Zoetermeer.

Schaalvergroting kan druk op huisartsenposten verlichten

Gedurende de coronacrisis spraken de zes HDS’en uit deze westelijke regio’s – samen goed voor elf HAP’s – onderling af om elkaar op reguliere basis te ondersteunen. Dat deden ze in het zogeheten Crisis Coördinatie Team Huisartsenposten (CCT-HAP).

Met name ná de coronacrisis liep de druk op de elf westelijke HAP’s echter flink op: enerzijds zagen ze een grote stijging van het aantal contacten, en anderzijds een tekort aan zowel triagisten als waarnemend huisartsen.

Vanuit de gedachte dat lokale oplossingen soms tekortschieten, besloot het CCT-HAP het reguliere overleg dat tijdens corona was gestart te behouden en een verdere samenwerking te verkennen. SiRM werd ingeschakeld om gezamenlijke strategieën voor de korte- en middellange termijn te onderzoeken.

Het zorgadviesbureau deed zowel kwalitatief (interviews en werksessies) als kwantitatief onderzoek (analyses naar de impact van mogelijke oplossingen met gegevens van de HAP’s). Zo werden verschillende korte- en langetermijnoplossingen onderzocht.

Op de korte termijn blijkt schaalvergroting de grootste impact te hebben, stelt SiRM. Het gaat hierbij om het aanbieden van gezamenlijke diensten door twee of meer HAP’s.

“Met schaalvergroting is een reductie van diensten in de avond en nacht voor triagisten en huisartsen mogelijk”, aldus de onderzoekers. “Gezamenlijke diensten in de nacht hebben ook als voordeel dat triagisten minder (ongewenste) nachtdiensten hoeven te werken en ze ’s nachts samenwerken met een andere triagist in plaats van alleen.”

Voor het laten slagen van de samenwerking is draagvlak wel een belangrijk aandachtspunt, plaatsen ze als kanttekening. “Triagisten geven onder andere aan dat bij het werken voor meerdere HAP’s men minder bekend is met de werkwijze van de HAP. Bij implementatie zou daarom bijvoorbeeld rekening gehouden moeten worden met extra (inwerk)tijd.”

Voor de langere termijn ziet SiRM ook veel potentie in het slimmer toepassen van digitale oplossingen. “HAP’s kunnen hier zowel individueel als gezamenlijk aan werken.”