Onderwijsexperts verkennen het onderwijs in 2040

17 april 2023 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Hoe studeren straks de kinderen die vandaag worden geboren? Deze vraag staat centraal in een toekomstverkenning die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt uitgevoerd door een consortium van vijf partijen, waaronder adviesbureau AEF.

Verandering en maatschappelijke uitdagingen zijn van alle tijden, maar in de wereld anno 2023 lijkt deze verandering sneller dan ooit en de uitdagingen almaar complexer – van klimaatverandering en de energietransitie tot internationale veiligheid, demografische- en sociaal-culturele veranderingen.

Het ministerie van OCW vraagt zich af wat dergelijke thema’s betekenen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs (ho) en de wetenschap in ons land: hoe moeten deze vormen van onderwijs en onderzoek eruitzien in 2040? Moet het onderwijs op de schop? En zo ja, wat zijn dan de opties?

Onderwijsexperts verkennen het onderwijs in 2040

Over deze vragen buigt het consortium zich de eerste helft van dit jaar. Naast AEF bestaat het consortium uit KBA Nijmegen (onderzoeksinstituut voor arbeidsmarkt en onderwijs), het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente, het Kohnstamm Instituut (onderzoek naar onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp) en ResearchNed (sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering rond onderwijsgerelateerde thema’s).

Vanuit AEF (Andersson Elffers Felix), dat zich als adviesbureau specialiseert in maatschappelijke vraagstukken, zijn Jolien van der Vegt, Dennis Van Den Berg, Chris Vloedbeld en Maarten van Poelgeest betrokken bij de verkenning.

Het onderzoek bestaat onder meer een literatuurstudie en internationale verkenning, interviews met experts, regiobijeenkomsten, themabijeenkomsten en een online panel. Het eindrapport zal volgens de planning worden gepubliceerd in juni van dit jaar.