FTE helpt bank met verbeteren van de Lean volwassenheid

07 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Toen een grote bank in ons land een initiatief lanceerde om de Lean-volwassenheid van zijn operatie te verhogen, werd de expertise van FTE Groep ingeschakeld. Een gesprek met Idris Magram over hoe FTE Groep ondersteuning bood.

De bank in kwestie werkt binnen zijn Operations-team al een paar jaar vanuit de Lean-filosofie. Dit is een gedachtegoed dat zijn oorsprong vindt in de wereld van de autoproductie, maar tegenwoordig wordt de filosofie breed omarmd binnen allerlei sectoren.

Lean richt zich op het stroomlijnen van processen, onder andere door het optimaal laten aansluiten van samenhangende processen, en het minimaliseren van verspilling. “Alles in de filosofie is erop gericht dat stappen en processen waarde toevoegen aan het einddoel: het afleveren van een product of dienst conform de klantwaarde, binnen de mogelijkheden van de business”, legt Magram uit.
FTE helpt bank met verbeteren van de Lean volwassenheidIn de rol van Senior Procesmanager is Magram verantwoordelijk voor het verhogen van de leanvolwassenheid van een deel van de operatie. Hij begeleidt een managementteam met teamleiders in het activeren en borgen van het ontwikkelde leansysteem binnen de organisatie en de bijbehorende leanleiderschapsvaardigheden.

FTE Groep trapte de opdracht af met een zogeheten 0-meting “Hiermee kregen we inzicht in de Lean-volwassenheid binnen de operatie. Vanuit deze basis konden we samen met de teamleiders aan de slag gaan met het verbeteren van de performance dialogen binnen de operationele teams. Daarnaast werden kritische prestatie indicatoren geïdentificeerd, wat leidde tot scherpere dialogen rond de performance en wat een stevigere basis geeft voor het continu verbeterproces.”

Performance management

Een van de belangrijkste pijlers van Lean werken is de focus op performance management (bijvoorbeeld: kanban) en het zorgdragen voor een continu verbeter-cultuur. Vanuit zijn rol is Magram daarom regelmatig aanwezig bij alle dagstarts van de teams. Hierdoor kan hij niet alleen helpen bij het ondersteunen van de dialoog, maar ook in het zorgen voor de juiste route richting de verbeterloops en zorgen dat er voortgang op de acties wordt bijgehouden. En waar nodig bijsturen.

Daarnaast focust Magram zich op het gebruik van dashboards. “Ik ben van mening dat dashboarding erg belangrijk is om operationeel te kunnen sturen; we rijden immers ook geen auto zonder dashboard!”

Magram is ook nauw betrokken bij de doorvertaling van de strategische doelstellingen naar de verbeterdoelen. “Ik ondersteun de implementatie van de X-matrix (Hosin Kanri). Dit is een strategisch managementinstrument dat helpt bij het consistent vertalen van strategische (verbeter)doelen, via jaardoelen, naar operationele (kritische) prestatie indicatoren.”

Zijn precieze rol? “Het begeleiden van de manager en de 7 teamleiders bij het gebruik van deze X-matrix in kort cyclische prestatiedialogen.”

Inmiddels zit Magram al vijf maanden bij de bank. Hij beseft zich maar al te goed dat ze met z’n allen bezig zijn aan een grootschalige transformatie en cultuuromslag. “Als ik mijn opdracht afrond dan hoop ik dat de Lean-volwassenheid in de operatie is vergroot en dat de mensen met wie ik heb samengewerkt een goed gevoel overhouden aan hoe we het samen hebben gedaan.”