Van abstracte ambities naar meetbare resultaten: Hoe BearingPoint bedrijven helpt verduurzamen

09 januari 2023 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BearingPoint zet steeds nadrukkelijker in op duurzaamheid – intern én voor klanten. Daarbij onderscheidt het bureau zich onder meer met zijn expertise rond één van de grootste verduurzamingsuitdagingen: het accuraat meten van uitstoot. Het doet echter nog veel meer. Wat precies? We vroegen het aan Casper Wennekers, Daan Aveskamp en Sander Witteveen van het Nederlandse Sustainability-team.

In 2012 liep Casper Wennekers stage bij DSM. Zijn opdracht: het opzetten van de verslaglegging rond de broeikasgasemissies afkomstig uit de externe waardeketen rond de industriegigant.

Wat hij destijds nog niet kon bevroeden is hoe belangrijk het meten van uitstoot zou worden in zijn carrière. In 2016 begon hij bij BearingPoint en nu – 10 jaar na die stage – geeft hij als senior consultant Sustainability & Strategy leiding aan het team dat opdrachtgevers helpt met het realiseren van hun duurzaamheidsambities.

BearingPoint helpt bedrijven op weg richting een duurzame toekomst

“We helpen onze klanten met name in de vormgeving van een duurzaamheidsstrategie, het opzetten van duurzaamheidsrapportages en het definiëren van decarbonisatiestrategieën”, vertelt Casper over de focus van het team. “We streven ernaar klanten end-to-end te kunnen ondersteunen – van strategievorming tot implementatie.”

Zo helpt het team organisaties handen en voeten te geven aan hun ambities. Want waar het met de goede wil tegenwoordig vaak wel goed zit, blijkt het in de praktijk nog knap lastig om deze te vertalen in concrete doelstellingen en – uiteraard nóg veel belangrijker – deze doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Uitstootrekenmachine

Dit is ook waar het meten van uitstoot weer om de hoek komt kijken. Eén van de centrale pijlers van de verduurzaming van de economie is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Maar hoe doe je dit als je niet eens weet hoeveel je uitstoot?

Hier zicht op krijgen is één van de belangrijkste uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen. Zo is CO2 afkomstig van talloze verschillende bedrijfsgerelateerde bronnen: van het eigen gasverbruik tot de uitstoot veroorzaakt met de opwekking van afgenomen elektriciteit, van de impact van ingekochte productiemiddelen tot het zakelijke (vlieg)verkeer – en nog veel, veel meer.

Om organisaties te helpen deze kluwen te ontwaren, ontwikkelde BearingPoint zijn eigen Emissions Calculator. “Die helpt gedetailleerd inzicht te geven in de uitstoot van broeikasgassen en reductiepotentieel te identificeren”, legt Casper uit. “De tool stelt klanten ook in staat de berekeningen te automatiseren, waardoor de uitstoot continu gemonitord kan worden.”

Grip op ambities

En zo krijgen bedrijven grip op hun ambities. “Veel klanten maken al gebruik van de calculator”, aldus Casper. “We ondersteunen ze ook in het uitvoeren van de geïdentificeerde reductie-initiatieven. En door de berekeningen te automatiseren, wordt de impact daarvan zichtbaar. Op deze manier helpt BearingPoint haar klanten waardevolle en meetbare resultaten te behalen.”

Casper Wennekers - BearingPoint

Twee van die klanten zijn doe-het-zelfretailer Maxeda (het moederbedrijf van onder meer Praxis) en de wereldwijde logistiek dienstverlener Stolt Tank Containers, vertelt Daan Aveskamp, die zich in 2017 aansloot bij BearingPoint en nu de rol bekleedt van senior consultant Sustainability & Technology.

“We helpen Maxeda en Stolt Tank Containers met het reduceren van hun broeikasgasemissies”, legt Daan uit. “Met onze Emissions Calculator brengen we hun scope 1-, 2- en 3-emissies gedetailleerd in kaart, bieden inzicht in waar de grootste reductiemogelijkheden liggen en adviseren hoe deze gerealiseerd kunnen worden.”

Strategie en draagvlak

Uiteraard komen bij het verduurzamen van de economie echter nog veel meer uitdagingen kijken, en dus is de dienstverlening die BearingPoints Sustainability-team biedt ook veel breder. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een scherpe, ambitieuze maar ook realistische strategie.

“Zo hebben we een wereldwijde speler in de staffingindustrie geholpen met het vormgeven van hun duurzaamheidsstrategie middels een aantal workshops met de executive board”, schetst Sander Witteveen, die zich begin 2019 aansloot bij BearingPoint en nu de rol vervult van consultant People & Sustainability.

“De workshops hebben focus gebracht door Sustainable Development Goals te kiezen waar de organisatie de grootste impact in kan maken”, legt Sander uit. “Vervolgens zijn per SDG concrete doelstellingen bepaald en initiatieven gedefinieerd om deze te behalen.”

Daan Aveskamp - BearingPoint

Sanders functietitel hint tegelijk naar een ander cruciaal element in verduurzaming: de mensen binnen de organisatie. “Dit maakt dingen als gezamenlijke workshops nog eens extra waardevol”, legt hij uit. “Je denkt samen na over de strategie en creëert zo tegelijk draagvlak voor duurzaamheid in de gehele organisatie.”

Practice what you preach

Hoe mooi zulke klantopdrachten ook zijn, het project waar Sander en Daan zonder twijfel met de meeste trots op terugkijken was voor BearingPoint zelf.

“We hebben mogen bijdragen aan het stellen van doelen en het opstellen van plannen om de C02-uitstoot van BearingPoint met 50% te verminderen”, vertelt Sander. “Het komt voort uit de lessen die we hebben geleerd tijdens corona – dat we bijvoorbeeld niet altijd bij de klant hoeven te zitten en dat remote werken ook prima werkt.”

“Omdat Sander en ik dit onderwerp belangrijk vonden, hebben we het ‘firmwide’ op de kaart gezet”, voegt Daan toe. “We dachten: hoe kunnen we klanten adviseren als we niet eerst zelf in de spiegel hebben gekeken om te zien waar wij kunnen verbeteren? Zo stonden we uiteindelijk te presenteren aan het wereldwijde leiderschapsteam van heel BearingPoint.”

Grenzeloze duurzaamheid

Het internationale netwerk – BearingPoint heeft kantoren in 36 landen over heel de wereld – draagt ook bij aan de dienstverlening. Casper: “Veel projecten overstijgen de landsgrenzen, en dus werken de verschillende Sustainability-teams vaak samen. Soms wordt hierin een nieuwe aanpak gedefinieerd of oplossing bedacht om bijvoorbeeld broeikasgasuitstoot te besparen. Al deze ideeën worden met elkaar uitgewisseld in maandelijkse sessies.”

Zo profiteren de teams ook van elkaars kennis en ervaring, legt hij uit: “Sommige landen beschikken over specifieke expertise. Zo heeft BearingPoint recent I Care overgenomen, een Franse duurzaamheidsconsultancy met specifieke kennis van life cycle- en biodiversiteits-impact assessment. Als klanten hierom vragen kunnen wij snel schakelen met onze Franse collega’s om deze kennis in te zetten.”

Impact willen maken

Aan vraag vanuit klanten is in ieder geval geen gebrek. Het Sustainability-team is dan ook op zoek naar nieuw talent om alle opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen. “Van starters tot ervaren consultants”, aldus Casper.

Sander Witteveen - BearingPoint

“Voor de ervaren professionals zoeken we naar specifieke kennis in onder meer emissieberekeningen en -reductieplannen, duurzaamheidsstrategievorming en -transformatie en het ontwikkelen van duurzame businessmodellen, of specifieke duurzaamheidskennis vanuit sectoren als consumentengoederen en retail, utilities, logistiek, telecom en farma”, geeft hij aan.

Belangrijker echter – of het nou gaat om starters of doorstromers – is dat professionals echt positieve impact willen maken. Casper: “BearingPoint gelooft erin dat het start met intrinsieke motivatie. We zoeken in de eerste plaats gemotiveerde mensen die een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van onze klanten.”

Nog zoveel te winnen

Dit is ook precies wat Sander en Daan aantrok. “Ik haal zoveel meer energie uit mijn werk als ik weet dat ik daarmee bijdraag aan een betere samenleving”, vertelt Sander. “Ik probeer zelf redelijk duurzaam te leven, maar de echte impact zit nou eenmaal bij grote bedrijven. Het verschil dat we daar kunnen maken als adviseurs is vele malen groter dan het effect van een individu.”

“Het overgrote merendeel van CO2-uitstoot zit bijvoorbeeld maar bij een handjevol bedrijven”, legt hij uit. “Als zij hun operaties met enkele procentjes weten te verduurzamen, kunnen ze veel meer impact maken dan een enkele consument die bijvoorbeeld besluit geen vlees meer te eten.”

Daan knikt instemmend. “Er is hier nog zoveel te winnen – en als onderdeel van het Sustainability-team heb ik echt het idee dat ik daaraan bijdraag. Veel bedrijven zijn er in de eerste plaats om geld te verdienen, echter wordt daarin de ecologische en sociale omgeving veelal verwaarloosd. Wanneer grote organisaties deze wel in acht nemen, kunnen enorme stappen worden gezet.”