BearingPoint gaat CO2-emissies halveren tegen 2025

19 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BearingPoint volgt de komende jaren een ambitieus stappenplan om zijn CO2-footprint te verlagen. Tegen het einde van 2025 wil het bureau zijn uitstoot met 50% hebben teruggebracht.

Axelle Paquer, lid van BearingPoints wereldwijde managementteam en trekker van de duurzaamheidsportefeuille, maakte de plannen bekend. Daarin staat dat het bedrijf vastbesloten is om “zijn verantwoordelijkheid te nemen” in de beweging richting het realiseren van de gestelde doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, richting 2030 en 2050.

“Om wereldwijde uitdagingen zoals klimaatbescherming aan te pakken moeten bedrijven actie ondernemen”, stelt Paquer. “Hierbij zijn duidelijke doelstellingen nodig, die zorgen voor focus en die continue voortgang mogelijk maken. Bij BearingPoint hebben we ons gecommitteerd aan een ambitieuze emissiereductiedoelstelling richting 2025, als onderdeel van onze langetermijnambitie netto-nul te worden.”

BearingPoint gaat CO2 emissies halveren tegen 2025

Om eind 2025 een uitstootreductie van 50% te realiseren (afgezet tegen het basisjaar 2019) heeft BearingPoint al zijn kantoren wereldwijd (meer dan 25) de opdracht gegeven om plannen voor decarbonisatie op te stellen die in lijn liggen met de organisatiebrede doelstellingen. Een van de belangrijkste prioriteiten daarin is het terugdringen van de uitstoot afkomstig van zakenreizen – binnen de adviesbranche doorgaans de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot.

Andere CO2-reductieinitiatieven die worden bekeken zijn onder andere het verbeteren van de CO2-voetafdruk van kantoren, het vergroenen van het gebruik van IT-systemen en datacenters, en ervoor zorgen dat externe activiteiten zoals evenementen op een zo groen mogelijke manier worden georganiseerd.

Voor het monitoren van zijn CO2-voetafdruk zal BearingPoint gebruikmaken van zijn zelf ontwikkelde BearingPoint Emissions Calculator (deze wordt door tientallen bedrijven gebruikt voor het bijhouden van hun emissies). Deze tool levert volgens BearingPoint een holistisch beeld van de CO2-uitstoot.

De bekendmaking van BearingPoints plannen volgt kort op de publicatie van een rapport van Boston Consulting Group waarin wordt gewaarschuwd dat veel bedrijven er feitelijk niet in slagen hun emissies correct te meten.

In de plannen van BearingPoint valt ook te lezen dat het kantoor zijn emissies wil (blijven) compenseren. In 2020 bedroeg de totale uitstoot van de adviesorganisatie 4.055 ton CO2e, die BearingPoint compenseerde door CO2-certificaten te kopen van Forliance, een bedrijf dat zich sterk maakt voor behoud en herbebossing van regenwouden. BearingPoint steunt verder onder meer het Sumatra Merang Peatland-project in Indonesië.

Volgens een schatting van McKinsey & Company zal Europa’s ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn het continent in de loop van de volgende dertig jaar grofweg zo’n €28 biljoen gaan kosten.