Meeste bedrijven slaan plank mis bij meten CO2-uitstoot

01 november 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan negen op de tien bedrijven wereldwijd slagen er niet in hun totale uitstoot van broeikasgassen volledig, laat staan nauwkeurig te meten, zo blijkt uit een nieuw rapport van Boston Consulting Group.

Om na te gaan in hoeverre bedrijven in staat zijn hun CO2-emissies te meten, verzamelde en analyseerde Boston Consulting Group de feedback van leidinggevenden van 1.290 organisaties (in negen sectoren) die geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van het bijhouden en verminderen van hun uitstoot.

De onderzoekers keken naar alle soorten emissies: Emissies voortkomend uit de eigen activiteiten van een bedrijf, zowel scope 1 (directe emissies van de faciliteiten van een organisatie en van de voertuigen) als scope 2 (indirecte emissies zoals ingekochte energie); en externe emissies geproduceerd langs de waardeketen van een bedrijf, zoals ingekochte goederen, transport en distributie (beter bekend als scope 3 emissies).

Uit de antwoorden van de bestuurders komt naar voren dat 91% van de bedrijven niet in staat is om de volledige omvang van hun emissies te meten.

Waarom worden emissies niet naar behoren gemeten?

Het rapport identificeert vier redenen waarom emissies niet volledig worden gemeten.

1) Emissies zijn niet volledig
81% van de respondenten laat een deel van hun interne emissies weg in hun rapportage, en 66% van de respondenten rapporteert hun externe emissies in het geheel niet:

2) Emissies zijn niet nauwkeurig
De respondenten schatten dat er sprake is van een gemiddeld foutenpercentage van 30% tot 40% in hun emissiemetingen:

3) Emissies worden niet frequent genoeg gerapporteerd
53% van de respondenten zegt moeite te hebben met het nemen en monitoren van beslissingen, omdat er niet vaak genoeg wordt gemeten:

4) Emissies worden niet automatisch ingevuld
86% van de respondenten registreert en rapporteert zijn emissies nog steeds handmatig met behulp van spreadsheets, en slechts 22% van de respondenten beschikt over geautomatiseerde processen

Verandering vereist

Ten aanzien van bovengenoemde conclusies vraagt Sylvain Duranton, wereldwijd leider van BCG Gamma en coauteur van het onderzoeksrapport, zich af: "Wanneer organisaties geen goed inzicht hebben in hun standaard emissieniveaus, hoe kunnen ze dan verwachten dat ze hun emissies kunnen monitoren en de juiste doelen kunnen stellen?"

Hij voegt toe: "Als organisaties tegen 2030 hun emissies, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, willen halveren – en uiteindelijk netto nul willen bereiken – moeten ze in staat zijn om emissies volledig, nauwkeurig en frequent te meten. Zonder inzicht in de volledige omvang en samenstelling van hun interne en externe emissies, kunnen ze niet weten waar ze hun inspanningen op moeten richten."

Verder stelt hij dat in er duidelijk bewijs is dat betere metingen en rapportages leiden tot een doeltreffender reductieprogramma. "Hoe beter een bedrijf zijn emissies meet, des te beter deze kunnen worden beperkt", aldus Duranton.

Technologie kan in dit kader een belangrijke aanjager vormen voor het beter kunnen verzamelen, meten en rapporteren van emissies. Charlotte Degot, een managing director en partner bij Boston Consulting Group, geeft aan: "Nieuwe AI-ondersteunde tools kunnen, als het gaat om het meten en rapporteren van emissies, een cruciale rol spelen bij het naar het volgende niveau tillen van organisaties en het zorgen voor significante reducties."