BearingPoint Emission Calculator maakt verduurzaming meetbaar

29 april 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BearingPoint helpt organisaties hun ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen meetbaar te maken en te realiseren. De Emission Calculator van het adviesbureau geeft gedetailleerd inzicht in de uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen. 

De wereld wordt geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen ooit: klimaatverandering. Ook tijdens de Covid-19 crisis blijft dit onderwerp op de agenda staan. Voor het bedrijfsleven heeft dit grote gevolgen. BearingPoint ziet drie mondiale trends die organisaties aanzetten tot een verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Klimaattrends

De eerste trend volgt uit overheden die met het klimaatakkoord van Parijs ambitieuze doelen stellen. Neem bijvoorbeeld KLM: minister Cora van Nieuwenhuizen ziet graag dat het luchtvaartbedrijf zijn CO2-emissies versneld reduceert.

De Europese Unie heeft de ambitie uitgesproken in 2050 CO2 neutraal te zijn. Door middel van belastingen op de uitstoot van broeikasgassen zullen overheden het bedrijfsleven ertoe aanzetten om hun CO2-uitstoot flink terug te brengen.

BearingPoint's Emission Calculator

Daarnaast zien bedrijven duurzaamheid ook steeds meer als concurrentievoordeel. Multinationals als Unilever en DSM committeren zich aan initiatieven zoals het science-based targets initiative. 79% van de executives die hier aan meedoen geeft aan dat dit hen helpt in het versterken van hun merkimago en 52% stelt dat het vertrouwen van investeerders hierdoor versterkt wordt.

De derde trend: vanuit consumenten ontstaat een steeds grotere vraag naar bedrijven met ambitieuze doelstellingen gericht op het verlagen van hun milieu-impact. Transparantie en traceerbaarheid vanuit bedrijven creëren hierin vertrouwen bij consumenten en hebben een positieve impact op hun aankoopkeuzes.

Meten is weten

“Wij verwachten dat organisaties die inspelen op deze drie trends de winnaars van de toekomst zijn”, zegt Jaco van Zijll Langhout, partner bij BearingPoint. Organisaties wordt geadviseerd om deze drie trends te gebruiken als kernpunten voor het definiëren van hun duurzaamheidsstrategie en -plannen.

Daarna volgt de implementatie. Van Zijll Langhout: “Hier geldt: meten is weten. Gedetailleerd inzicht in de uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen is de sleutel tot de succesvolle uitvoering van de doelstellingen.” 

Casper Wennekers, Senior Consultant & Lead Sustainability Services, voegt toe: “Organisaties zullen een gedetailleerd inzicht in hun milieu impact moeten krijgen om zo een duurzaamheidsagenda met impact te ontwikkelen.”

BearingPoint Emission Calculator

Vanuit zijn kantoren in Europa en Azië helpt BearingPoint een aantal van ’s werelds grootste bedrijven met het verkrijgen van deze inzichten door middel van de zogeheten ‘Emission Calculator’. Deze tool geeft een gedetailleerd inzicht in de scope 1-, 2- en 3-emissies van multinationals wereldwijd*. Daarnaast is de tool in staat de emissies op zowel corporate-, customer- als productniveau real-time weer te geven.  

Wennekers: “Organisaties hebben vaak een globaal inzicht in de directe uitstoot van hun productiefaciliteiten en de energie die zij inkopen, maar vinden het lastig om de indirecte uitstoot van hun waardeketen in kaart te brengen. Dit zijn de scope 3 emissies. Tegelijkertijd vertegenwoordigt scope 3 het merendeel van de totale emissies.”

Hier kan de Emission Calculator bij helpen. De tool biedt een ‘digital twin’ [een virtuele representatie van een fysiek proces] van de gehele supply chain. Wennekers: “Het model van de tool gebruikt alle beschikbare keteninformatie van een bedrijf, waarbij ontbrekende informatie aangevuld kan worden met waarden uit externe databases.”

“Hierdoor kan de gehele keten meegenomen worden in de berekeningen: de sourcing van grondstoffen, productie, vervoer, uitstoot tijdens het gebruik door de klant en de end-of-life, bijvoorbeeld door verbranding of recycling. Ook kunnen verbeterinitiatieven vervolgens gesimuleerd worden om de impact te bepalen en om op basis hiervan prioriteiten te stellen.”

Verder is de tool cloud-based. “Hierdoor zijn er geen IT-vereisten voor klanten,” aldus Wennekers. En, “de resultaten zijn gemakkelijk te controleren tijdens audits, aangezien de berekeningen in lijn zijn met het Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064 en 14067. Daarnaast is de tool ook gecertificeerd door de Global Logistics Emissions Council en Bureau Veritas.” 

Van Zijll Langhout sluit af, “BearingPoint heeft al meerdere multinationals kunnen helpen bij het inspelen op de drie globale trends. Met meer transparantie richting klanten, een duurzaamheidsagenda met impact en de mogelijkheid snel in te kunnen spelen op strengere overheidswetgeving, zijn organisaties klaar voor een succesvolle duurzame toekomst.” 

* Scope 1-emissies zijn de emissies veroorzaakt door de activiteiten die een onderneming zelf uitoefent, oftewel de directe emissies. Scope 2- en scope 3- emissies zijn indirect. Scope 2-emissies komen vrij bij het opwekken van elektriciteit in een elektriciteitscentrale, scope 3-emissies zijn alle andere indirecte emissies.