Onderzoek van PROOF Adviseurs aan basis van Havenleerwerkbedrijf

05 september 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

PROOF Adviseurs heeft in opdracht van de Gemeente Rotterdam, werkgeversvereniging Deltalinqs en onderwijsinstellingen STC Group en Techniek College Rotterdam het haalbaarheidsonderzoek Havenleerwerkbedrijf uitgevoerd.

Aanleiding was een van de acties, genoemd in de Rotterdamse Aanpak Jeugdwerkgelegenheid. Dit ging om de vraag naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een infrastructuur van meer leerwerkbedrijven in Rotterdam, naar voorbeeld van andere bestaande sectorale samenwerkingsverbanden, zoals in de bouw en de installatiebranche.

In eerste instantie is gekozen voor een focus op het havenindustrieel complex. Dit met het oog op de grote behoefte van werkgevers (op dit moment kent de Rotterdamse haven zo’n 8.000 openstaande vacatures) en het bieden van extra kansen voor jongeren die werk zoeken.

Onderzoek van PROOF Adviseurs aan basis van Havenleerwerkbedrijf

Haalbaarheidsonderzoek

Vanaf oktober 2021 heeft PROOF Adviseurs onderzocht of een leerwerkbedrijf voor de havens haalbaar zou zijn en voor welke vorm er dan draagvlak zou kunnen bestaan. Dit deed het bureau door middel van deskresearch en een groot aantal interviews en ontwikkelsessies. De verkenning leidde tot de ontwikkeling van het concept van een Havenleerwerkbedrijf (‘Havenleerwerkbaan’).

Een gezamenlijk voorportaal van en voor werkgevers in de havens, gericht op het vinden en benutten van meer jong talent om te kiezen voor een mooie werkende toekomst in het havenindustrieel complex. Het Havenleerwerkbedrijf is aanvullend op de basisinfrastructuur die er in samenwerking tussen het onderwijs en de (leer)bedrijven al is, in de vorm van bijvoorbeeld BBL-opleidingen.

Het mes van een in te richten gezamenlijk Havenleerwerkbedrijf snijdt, zo was de conclusie, aan twee kanten: de personeelsvraag van bedrijven kan mede worden ingevuld en tegelijkertijd wordt jongeren een goed, duurzaam perspectief geboden.

Omdat het plan positief werd ontvangen door gemeente Rotterdam en werkgevers in de regio, is vervolgens besloten om de volgende stap te zetten: de uitwerking van het programma, de kosten en de financiering in de vorm van een businessplan.

Businessplan

Ook bij de uitwerking van het businessplan werd een beroep gedaan op PROOF Adviseurs.

Gekozen is voor een ‘mixed methods’ aanpak. Er is gebruik gemaakt van ontwikkelsessies met havenwerkgevers, jongeren en de begeleidingscommissie en er zijn interviews/gesprekken gevoerd met experts en opleidingsdeskundigen. Financiële experts van PROOF Adviseurs hebben vervolgens adviezen gegeven ten aanzien van de exploitatie en financiering van het Havenleerwerkbedrijf.

Henk Bakker, consultant bij PROOF Adviseurs en betrokken bij de opdracht, zegt: “Het plan en proces heeft geresulteerd in draagvlak onder de betrokken werkgevers, een positieve ontvangst door de jongeren en positieve besluitvorming door Deltalinqs, de gemeente Rotterdam en de onderwijsinstellingen STC Group en Techniek College Rotterdam. Allen hebben hun commitment aan het initiatief uitgesproken.”

Het businessplan is in januari 2022 opgeleverd. Ondertussen heeft gemeente Rotterdam aan de hand van het traject een eerste pilot gelanceerd.