PROOF Adviseurs

PROOF Adviseurs is als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in de publieke sector. Wij adviseren, faciliteren, begeleiden, ondersteunen en doen onderzoek bij samenwerkingsvraagstukken vanuit de maatschappelijke opgave. Bij samenwerkingsvraagstukken is organisatieadvies nodig met oog voor de extra complexiteit. Dat is onze bijzondere expertise.

PROOF Adviseurs wil met haar opdrachten een bijdrage leveren aan effectievere samenwerking op maatschappelijke opgaven. Veel van die opgaven laten zich alleen realiseren als verschillende organisaties de handen ineen slaan. Samenwerking beperkt zich daarbij zeker niet alleen tot samenwerkingsverbanden in klassieke zin tussen overheidsorganisaties, maar is net zo goed samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs. Wij richten ons op deze samenwerking omdat wij dit belangrijk vinden, omdat wij gemerkt hebben dat wij kunnen bijdragen, en zeker ook omdat wij dat met plezier doen.

PROOF Adviseurs heeft kennis en vaardigheden in huis op alle belangrijke onderdelen die nodig zijn voor onze samenwerkingsopdrachten. Vaak werken we ook samen met andere partners, dat past bij ons als samenwerkingsspecialisten en dat vinden we leuk. Vanuit de overtuiging dat een vraagstuk altijd verschillende kanten heeft, werken we in teams vanuit verschillende perspectieven, kennis en vaardigheden die elkaar versterken. Op die manier, geredeneerd vanuit onze visie, leveren wij meerwaarde.

PROOF Adviseurs | Nieuws