Teun Aarts over zijn onderzoeksstage bij Been Management Consulting

23 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In september startte Teun Aarts zijn onderzoeksstage bij Been Management Consulting. In deze stage onderzoekt hij hoe industriële bedrijven de explosief gestegen energieprijzen het hoofd kunnen bieden. We stelden hem enkele vragen over zijn stage en onderzoek.

Hoi Teun, vanuit welke studie loop je deze stage?

“Ik volg een master Energy Science aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heb ik een bachelor in Global Sustainability Science behaald, ook in Utrecht.”

Duurzaamheid en energie – dat klinkt als een mooie combinatie...

“Absoluut. Ik denk dat mijn studie het beste van twee werelden combineert: ik heb veel geleerd van mijn bachelor, waarin duurzaamheid in de breedste zin en vanuit een mondiaal perspectief wordt bekeken. We hebben bijvoorbeeld tijd besteed aan wereldwijde instrumenten zoals de Sustainable Development Goals van de VN.”

Teun Aarts, Stagiair, Been Management Consulting

“Maar uiteindelijk, als je de overgang naar een duurzamere wereld echt wilt versnellen, denk ik dat je naar ons energiesysteem moet kijken. De overgang van fossiele brandstoffen naar een hernieuwbaar energiesysteem vergt aandacht voor beide elementen. Ik zie deze twee domeinen als een natuurlijke combinatie.”

Kun je uitleggen wat je precies gaat onderzoeken in je stage?

“Ik ga kijken naar bedrijven in Nederland die veel energie verbruiken. Denk aan chemische fabrieken, hightech-productiebedrijven of luchthavens. Hoe gaan zij om met de energietransitie? En, nog urgenter, hoe gaan zij om met de sterk stijgende energieprijzen sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog?"

“Sommige bedrijven hebben hun productieprocessen zelfs helemaal moeten stopzetten of terugschroeven, terwijl anderen de kans hebben aangegrepen om hun duurzame plannen te versnellen. Maar niet alle industriële groepen zijn zwaar getroffen – sommige hebben al vooruitgang weten te boeken ten aanzien van het verminderen en vergroenen van hun energieverbruik. Een strategie waar ze nu de vruchten van plukken.”

“Ik ben benieuwd welke strategieën bedrijven gebruiken. Ik ga diepte-interviews houden bij tien bedrijven. Daarna toets ik mijn eerste bevindingen met een grootschalige enquête. Het doel is om bedrijven te voorzien van best practices.”

Dat klinkt goed! Wat voor soort bedrijven komen in aanmerking voor het onderzoek?

“Elk bedrijf dat meer dan 200.000 kWh of 75.000 m2 gas per jaar gebruikt kan meedoen. Het diepte-interview neemt ongeveer 40 minuten in beslag en de enquête ongeveer 10 minuten.”

Je bent inmiddels twee maanden werkzaam bij Been Management Consulting? Wat zijn je ervaringen?

“Het is een geheel nieuwe wereld! Op de universiteit leer je dingen theoretisch te bekijken, je leert onderwerpen kritisch te benaderen, zoals modellering van energiesystemen, de fysica van energieproductie en de biobased economie Dat is weliswaar allemaal interessant, maar ik ben niet in staat om al die kennis in de praktijk te brengen.”

“Daarom ben ik blij dat ik mijn stage bij Been Management Consulting kon beginnen. Ik heb het gevoel dat ik van al deze professionele collega’s veel kan leren en hen kan helpen met mijn kennis. Ik kijk uit naar de komende weken!”