Sioo helpt LCG met ontwikkelen van adviesvaardigheden

15 november 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Toen LCG zijn ontwikkelprogramma voor de eigen adviseurs, trainers en coaches wilde verdiepen, klopte het adviesbureau aan bij Sioo. Samen met het organisatie- en veranderkundig instituut werd gewerkt aan een nieuw programma. Geheel in de filosofie van Sioo en LCG stond het experiment daarbij centraal.

Vanuit de ambitie om bij te dragen aan een samenleving die klaar is voor de toekomst, helpt LCG organisaties met veranderen. Ook LCG zelf heeft zich sinds de oprichting flink ontwikkeld. Het begon in 2009 als leanspecialist, maar inmiddels zijn de circa 65 adviseurs, trainers en coaches veel breder actief.

Ook vakinhoudelijk willen deze LCG’ers zich voortdurende blijven ontwikkelen. Gedurende de tweewekelijkse LCG-dagen leren ze van en met elkaar over het vak en werken ze aan het besturen en verbeteren van hun eigen organisatie. Om dit leerproces naar het volgende niveau te tillen werd Sioo ingeschakeld.

Sioo helpt LCG met ontwikkelen van adviesvaardigheden

“Eén van onze kernwaarden is ‘we nemen onszelf niet te serieus, ons vak wel.’ Dat was de reden om contact te zoeken met Sioo”, vertelt Leonie Snijders, organisatieadviseur, trainer en ontwikkelverantwoordelijke binnen LCG. “We zijn al 14 jaar actief als organisatieadviseurs en wilden ons vak van organisatieadvies nóg serieuzer nemen dan we al doen.”

Ontwikkelraamwerk

Als uitgangspunt voor het traject hadden de LCG’ers al expliciet geformuleerd wat het volgens hen betekent om onafhankelijk organisatieadviseur te zijn. Op basis hiervan hadden ze ook een ontwikkelraamwerk opgesteld.

Daarin waren de verschillende elementen van een onafhankelijke organisatieadviseur uitgewerkt. Denk aan trajectmanagement, coachen, realiseren en reflectief vermogen. Ook stond beschreven wat van een beginner en een meer ervaren LCG’er wordt verwacht.

Aan de hand van dit raamwerk stelden LCG en Sioo gedurende verschillende sessies een passend programma op. Vanuit Sioo was programmamanager Marguerithe de Man betrokken, terwijl Snijders vanuit LCG de rol van leerbegeleider op zich nam. Aan de sessies deed een groep van 11 LCG’ers mee – een gebalanceerde mix van oudgedienden en relatieve nieuwkomers.

“We hebben in het programma onze kijk op het vak van organisatieadviseur expliciet gemaakt.”

Het programma bestond onder meer uit een aantal seminardagen rond thema’s als future-fit, contracteren en adviseren, organiseren, politieke vaardigheid, veranderen en interveniëren. Ook was er een masterclass ‘nieuw organiseren’ voor de gehele organisatie, en online tracks met zowel verplichte als keuzeonderdelen.

Experimenteren doe je samen

Vanuit de visie dat je leerproces zich verdiept wanneer je opgedane kennis en inzichten vervolgens deelt met collega’s, wilde LCG de online tracks die deel uitmaakten van het programma openstellen voor alle geïnteresseerde LCG-collega’s.

Dit was voor Sioo een ongebruikelijk verzoek. Omdat de tracks altijd onderdeel zijn van een programma werden ze nooit los aangeboden. Experimenteren doe je echter samen, dus besloot ook Sioo het erop te wagen.

Snijders en haar collega’s experimenteerden ook met de volgorde. Een groepje deed eerst de online track en toen een interne workshop, een ander groepje eerst een kleine opdracht – wel afkomstig uit de track –, toen een workshop en daarna de opdracht om verder te werken met de track, gevolgd door een verdiepende workshop.

De tweede optie bleek het beste te werken. Waar de eerste groep “een beetje stuurloos was in de rijkdom en veelheid van de track”, kon de tweede groep de lessen en inzichten beter opbouwen dankzij de geboden structuur.

Inzichten in het vak van organisatieadviseur

Dat ontwikkelen een gezamenlijk proces is – ook de ontwikkeling van het ontwikkelprogramma zelf – bleek wel uit de vele opmerkingen, uitwerkingen en reacties die vanuit alle kanten werden toegevoegd aan de online tracks – nog vóór het eerste seminar.

De inzichten uit het programma werden ook meteen uitgeprobeerd én verbonden aan de ‘LCG way of working’. Dat leverde tal van inzichten op.

“We hebben in het programma onze kijk op het vak van organisatieadviseur expliciet gemaakt”, aldus een van de deelnemers. “We hebben als LCG een duidelijke signatuur, maar vergeten soms dat een opdrachtgever een heel ander beeld kan hebben dan wij over wat een organisatieadviseur wel en niet doet. Door dit zelf scherper te hebben, kunnen we scherper positioneren en contracteren.”

“Bij elke stap leren we en kan er reden zijn om bij te sturen.”

Een ander zag hoe een kijkje naar de trends in het vakgebied een mooi dilemma blootlegde. “De groeiende behoefte aan ‘instant consulting’ – waarde leveren vanaf dag één – kan op gespannen voet staan met onze kernwaarde ‘We begrijpen, voordat we ingrijpen.’ Door ons hiervan bewust te zijn, kunnen we spelen met de balans en daar ook duidelijk over zijn bij start van een opdracht.”

Een gezamenlijk inzicht was dat langetermijn-detailplanningen van verbetertrajecten onzinnig zijn. “Die komen nooit uit! Dus we kunnen helemaal geen uitspraken doen over wat er precies in elke maand van het komende jaar gaat gebeuren.”

“We weten wel hoe we voortgang moeten maken richting gestelde doelen en kunnen op basis van ervaring uiteraard wel prognoses doen. Maar bij elke stap leren we en kan er reden zijn om bij te sturen. Wat we daarin nu veel bewuster doen, is de bijbehorende contractering ook een doorlopend gesprek maken in onze opdrachten.”

Geslaagd experiment

Mede dankzij deze en vele andere inzichten in het vak van organisatieadviseur, heeft het programma al tot verschillende concrete resultaten geleid binnen LCG.

Zo wordt geëxperimenteerd met andere voorstellen aan de klant: minder uitgebreide onderzoeksfasen en de balans meer richting ‘instant consultancy’ en direct waarde leveren.

Ook wordt dankzij de opgedane kennis al een andere type opdrachten binnengehaald. Doordat mensen hun specialisme hebben gevonden, kunnen ze zich duidelijker voor bepaalde vragen van klanten profileren en positioneren.

En waar in klantevaluaties voorheen vaak ‘strakker trajectmanagement’ als tip werd meegegeven, gebeurt dit nu minder vaak. Soms wordt het zelfs aangemerkt als ‘top’, omdat LCG’ers beter contracteren en meer veiligheid bieden door de geboden structuur.

Snijders is enthousiast over de ontwikkeling die met het programma is ingezet. “De samenwerking met Sioo heeft ons als organisatie en als team een enorme impuls gegeven.”

Een mooi bijkomend voordeel is dat ze zichzelf heeft kunnen ontwikkelen als leerbegeleider, een rol waarin je je vooral met het leerproces en weinig met de inhoud bezighoudt – twee elementen die normaliter binnen LCG altijd gecombineerd zijn. “Zowel voor LCG, als Leonie als voor Sioo een geslaagd experiment”, concluderen het adviesbureau en opleidingsinstituut.