Mogelijk vertrek Utrechts recyclebedrijf heeft grote gevolgen

08 november 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het is onduidelijk of recyclebedrijf PRU/MRU in Utrecht kan blijven. Een onderzoek van Ecorys laat zien dat aan een vertrek van de papier- en metaalverwerker grote maatschappelijke gevolgen verbonden zijn.

Dat PRU/MRU (dat staat voor Papier Recycling Utrecht en Metaal Recycling Utrecht) de stad mogelijk moet verlaten heeft te maken met de nieuwbouwplannen van de gemeente. Die is voornemens om op de huidige locatie van het bedrijf – in Papendorp, vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal – woningen te laten bouwen. 

PRU/MRU zit sinds 1994 op deze locatie. Destijds huurde het de grond van verfgigant AkzoNobel. In 1995 kwam het terrein in handen van de gemeente, waarvan PRU/MRU het tot begin dit jaar huurde. Het contract is inmiddels verlopen en Utrecht wil het bedrijf voor het einde van dit jaar waarschijnlijk weg hebben van de huidige locatie.

Mogelijk vertrek Utrechts recyclebedrijf heeft grote gevolgen

Al sinds 2019 voeren PRU/MRU en de gemeente Utrecht gesprekken over een nieuwe locatie. Maar die is nog altijd niet gevonden, ondanks dat op ongeveer één kilometer van de huidige locatie het nog aan te leggen circulaire bedrijventerrein Strijkviertel komt te liggen, waar voldoende plek is voor het recyclebedrijf.

Jasper Benus, bedrijfsadviseur van PRU/MRU, legt uit dat het recyclebedrijf echter niet voldoet aan de eisen die de gemeente stelt aan bedrijven die zich willen vestigen op het terrein.

“Op dit moment wordt daar alleen hoogwaardige bedrijvigheid toegelaten. Dat betekent dat er een minimumaantal arbeidsplaatsen per viertante hectare op gevestigd moet zijn”, vertelt hij op RTV Utrecht. “Wij vragen eigenlijk om daar ook noodzakelijke circulaire activiteiten toe te staan, zoals PRU en MRU.”

Grote maatschappelijke gevolgen

Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys werd door PRU/MRU ingeschakeld om te onderzoeken welke impact een noodgedwongen vertrek heeft op de samenleving. De belangrijkste conclusie van deze studie: het verdwijnen van het bedrijf heeft “zeer grote maatschappelijke gevolgen”.

Het gaat dan met name om de papierrecycletak van het bedrijf, geven de onderzoekers aan in hun rapport. “Dat komt omdat andere papierondernemingen niet de verwerkingscapaciteit hebben om het oud papier van het verzorgingsgebied van PRU/MRU over te nemen.”

Daarmee zou het uitvallen van PRU resulteren in een “opstapeling van 1,5 miljoen kilo oudpapier per week”, aldus Ecorys. “Dat zijn ruim 100 containers.”

Niet bevorderlijk voor klimaatambities

Daarnaast concludeert het bureau dat PRU en MRU een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie, en dat het geen plek geven aan de bedrijven “rechtstreeks ingaat tegen de beleidsdoelstellingen” van de gemeente om in 2050 100% circulair te zijn.

“Het huidige beleidskader is ingericht op het bevorderen van circulaire bedrijvigheid en leren van koplopers. PRU en MRU zijn belangrijke onderdelen van sectoren (en bijbehorende ketens) die al een zeer hoge mate van circulair zijn georganiseerd”, stellen de onderzoekers.

Pleidooi voor Strijkviertel

Ook pleit Ecorys voor de toelating van PRU/MRU op Strijkviertel. Het stelt dat het recyclingbedrijf “directe (circulaire) meerwaarde creëert en daarmee een uitstekende toevoeging” op het nieuwe circulaire bedrijventerrein zou zijn.

“Elke kilometer die PRU verder van de stad komt te liggen betekent 8.500 km extra transportafstanden en ruim 7 ton extra CO-uitstoot per jaar.”

Uit een vergelijking van het stedenbouwkundig plan met het profiel van PRU/MRU komt bovendien naar voren dat het recyclebedrijf “nagenoeg volledig binnen de ontwikkelkaders en randvoorwaarden past”.

Ook de nabijheid bij de huidige locatie maakt Strijkviertel aantrekkelijk: “Elke kilometer die PRU verder van de stad komt te liggen betekent 8.500 km extra transportafstanden en ruim 7 ton extra CO-uitstoot per jaar”, aldus de onderzoekers.

Onvoldoende steun in gemeenteraad

Desondanks blijkt in de Utrechtse gemeenteraad vooralsnog geen meerderheid te vinden die het stedenbouwkundig plan wil aanpassen zodat het recyclebedrijf toch op het circulaire bedrijventerrein Strijkviertel kan neerstrijken.

Terwijl de meerderheid van de raadsleden voor het behouden van het recyclebedrijf in de Domstad is, liet verantwoordelijk wethouder Susanne Schilderman (D66) tijdens de betreffende raadsvergadering meermaals weten dat Utrecht niet verplicht is om PRU/MRU aan een nieuwe locatie te helpen.

Ook gaf ze aan dat de gemeente zich welwillend heeft opgesteld gedurende de zoektocht van het bedrijf. Zo zou Utrecht PRU/MRU hebben geattendeerd op een nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen op een bedrijventerrein in Lage Weide (langs de A2). Volgens de wethouder ging die deal waarschijnlijk niet door omdat het recyclebedrijf de grondprijs te hoog vond. 

PRU/MRU laat het er niet bij zitten en wil alsnog voorkomen dat het eind dit jaar afscheid moet nemen van zijn huidige locatie. Zo is het recyclebedrijf recent naar de rechter gestapt om één jaar uitstel te krijgen. Op 16 november aanstaande vindt de zitting over deze kwestie plaats.