Nieuw hotel in Den Helder ter discussie door tegenstrijdige onderzoeken

24 oktober 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Of in Den Helder op de historische Willemsoordwerf een nieuw hotel zal worden gebouwd is nog maar de vraag. Uit onderzoek van Horwath HTL blijkt namelijk dat hier onvoldoende vraag naar is.

Het gaat om een second opinion. Begin vorig jaar voerde adviesbureau BSP in opdracht van ontwikkelaar Zeestad reeds een studie uit naar de mogelijkheden om op de Willemsoordwerf – een voormalige marinebasis – horecagelegenheden aan te leggen. Daaruit kwam naar voren er dat voldoende vraag zou zijn naar extra hotelkamers.

Verschillende horecaondernemers uit Den Helder plaatsten echter grote vraagtekens bij het onderzoeksrapport van BSP. Ze vroegen zich met name af of extra horecagelegenheden hun eigen herstel van de coronacrisis niet zouden belemmeren. En dus klopten ze aan bij de gemeente, die in conclaaf ging. 

Willemsoordwerf, Den Helder

Mei 2021 stemde de gehele gemeenteraad van Den Helder in met de plannen om het onderzoek van BSP te evalueren, waarna Horwarth HTL werd ingeschakeld. De belangrijkste conclusie van deze studie: de voorspellingen van BSP zijn te rooskleurig.

Het hotel op de Willemsoordwerf zou volgens eerdere plannen in 2025 zijn deuren moeten openen. De onderzoekers van Horwarth HTL laten echter weten dat – indien het hotel wordt gebouwd – zelfs in het meest gunstige scenario tot en met 2032 sprake zal zijn van een hotelkameroverschot in Den Helder.

Dat de bureaus op een andere conclusie uitkomen komt onder meer door een telverschil. BSP gaat uit van 55 hotelkamers en 40 kamers voor zogenaamde ‘short stay’. De onderzoekers van Horwarth HTL menen dat dit onderscheid geen recht doet aan de werkelijkheid: in Den Helder bestaat volgens hen nauwelijks een verschil tussen deze twee overnachtingsvormen.

Daarnaast heeft BSP in zijn berekeningen geen rekening gehouden met bestaande plannen om op andere locaties in Den Helder nieuwe hotels te bouwen. Het gaat dan met name over het vliegveld van de gemeente, dat naar verwachting binnen enkele jaren over een gloednieuw hotel zal beschikken.

Willemsoordwerf

Volgens de aanvankelijke plannen is het de bedoeling om het nieuwe hotel te bouwen op de Willemsoordwerf. Dit een historische plek die bijna twee eeuwen lang werd gebruikt door de Nederlandse marine. Deze kreeg eind jaren negentig een nieuw locatie toegewezen in Den Helder. 

In de daaropvolgende jaren vond een grootschalige restauratie plaats van de monumentale panden op de Willemsoordwerf. Zo huist daar inmiddels onder andere een schouwburg, en binnen afzienbare tijd ook het nieuwe stadhuis van Den Helder

Volgens Horwarth HTL vormt het karakter van de gebouwen op de Willemsoorderf “een uitdaging” voor de bouw van een nieuw hotel. Het is immers niet eenvoudig om een nieuwbouwpand in een historische omgeving te integreren zonder dat deze de couleur locale aantast.

Op dit moment is nog geen definitief besluit genomen over het geplande hotel op de Willemsoordwerf. Het Noord-Hollands Dagblad meldt wel dat binnen de coalitie van Den Helder tot op heden onvoldoende steun is voor de bouw. “Mogelijk verdwijnt het plan dus in de ijskast.”