Nieuw ESG-managementteam van PwC heeft hoge ambities

20 oktober 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het nieuwe ESG-managementteam van PwC wacht een flinke opdracht. Het aantal vragen bij klanten neemt toe, de kansen om op het gebied van ESG het verschil te maken groeien en de materie wordt door het veelvoud aan thema’s complexer en steeds meer geïntegreerd.

Van environmental tot social en van social tot governance: succesvol zijn in ESG vergt kennis op het gebied van strategie, transformatie, rapportage, bestuur, upskilling, verandermanagement, fusies en overnames én regelgeving.

Het nieuwe managementteam – bestaande uit Alexander Spek (ESG Lead), Noor Sanders (ESG Tax Lead), Wendy van Tol (ESG Advisory Lead), Leonie Schreve (ESG Deals and Value Creation Lead) en Joukje Janssen (ESG Centre of Excellence) – heeft al die expertise in huis. Het team vertegenwoordigt een praktijk van 30 ESG-partners en -directors en ruim 300 andere collega’s.

Het ESG-managementteam van PwC Nederland

Vermoedelijk de meest urgente uitdaging waar de praktijk aan werkt is de bescherming van het milieu. Uiteraard speelt het beperken van de opwarming van de aarde daarin een cruciale rol.

“Klimaatverandering heeft grote gevolgen. Voor de samenleving als geheel en voor organisaties afzonderlijk”, aldus Spek. “Dit betekent dat er, bijvoorbeeld, flinke stappen gemaakt moeten worden om bij te dragen aan de energietransitie en doelstellingen op het gebied van ‘net zero’ te bereiken.”

Hij benadrukt echter ook het belang van een vaak ondergesneeuwd, maar net zo’n urgent thema: biodiversiteit. “De focus op klimaat is essentieel, maar we moeten biodiversiteit ook expliciet onder de aandacht brengen. Nu ongeveer 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven worden bedreigd staat alles onder druk. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen – bijna alles vindt z’n oorsprong in biodiversiteit.”

Om organisaties te helpen bij het in kaart brengen en verbeteren van hun impact op de biodiversiteit lanceerde PwC onlangs een nieuwe tool.

Alles is één

Zoals alles binnen het wereldwijde ecosysteem met elkaar samen samenhangt, geldt dat volgens Spek net zo goed voor de verschillende thema’s die onder de ESG-paraplu vallen.

“Al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden”, zegt Spek, die als accountant een jaar geleden volledig de overstap maakte naar het ESG-team. De E, de S en de G zijn niet slechts aparte letters die een subthema aangeven, benadrukt hij, het gaat om de samenhang: “Gelijkheid, klimaat, biodiversiteit, goed bestuur – het is samen één.”

In lijn daarmee raakt ESG ook alle afdelingen in elke organisatie. “Alle kansen, uitdagingen en problemen die bedrijven tegenkomen bij het ontplooien en uitrollen van ESG-activiteiten hebben, bijvoorbeeld, een fiscale of juridische component.”

“Daarnaast heeft ESG impact op klant- en leveranciersrelaties, de strategie, bedrijfsprocessen, investerings- en M&A-beslissingen en HR-beleid. Breng daarom alle expertise bijeen’, raadt Spek aan. Pas als ESG een geïntegreerd onderdeel is van de bedrijfsstrategie kunnen volgens hem ambitieuze doelen worden bereikt.

Geïntegreerd team

Dat geldt uiteraard net zo goed voor PwC zelf: als alles met alles verbonden is, vraagt dat om een geïntegreerde aanpak. Daarom heeft PwC een multidisciplinair team samengesteld – van juristen tot belastingadviseurs en van accountants, transformatiespecialisten en sociaal wetenschappers tot biologen.

“Wij zetten alles op alles om te helpen bij het oplossen van deze problemen, maar ons past bescheidenheid.”

“Een divers en geïntegreerd team zodat we de klant vanuit een centrale plek kunnen ondersteunen”, vat Spek het samen. Dit team laat zich bovendien niet beperken door de muren van de PwC-organisatie: “We geloven dat samenwerkingen binnen het gehele ESG-ecosysteem het verschil kunnen maken voor onze klanten.”

Dit geldt bijvoorbeeld op het gebied van technologie – een belangrijk hulpmiddel in het nastreven van de ESG-ambities. Spek: “De juiste inzet van data en technologie is onontbeerlijk.” Daarom werkt PwC samen met diverse grote softwareontwikkelaars als SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, Google, Workiva, Sphera en ServiceNow.

Maar het bureau trekt ook op met andere partners binnen de ESG-keten, zoals met Metabolic, een bureau dat organisaties helpt bij het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen met data analytics, onafhankelijk onderzoek, new ventures en demonstratieprojecten.

Spek: “Samen kunnen we onze klanten nog beter helpen bij onder andere specifieke vraagstukken rondom data en inzicht en het omzetten van ambitie in actie op het gebied van duurzame vooruitgang.”

Samen aan de slag

Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij het nieuwe ESG-managementteam. Het wil PwC positioneren als dé ESG-adviseur in Nederland, als onderdeel van de wereldwijd gelanceerde ‘The New Equation’-strategie. “We hebben een enorme drive en ambitie om een écht betekenisvolle bijdrage te leveren”, aldus Spek.

Wel beseft hij zich terdege dat de uitdagingen waaraan het team gaat werken complex en groot zijn. “Wij zetten alles op alles om te helpen bij het oplossen van deze problemen, maar ons past bescheidenheid”, erkent hij. “De complexiteit is dermate groot, dat we het niet alleen kunnen oplossen. Onze klanten spelen daar, net als wij, een grote rol in. We moeten samen aan de slag.”