Een derde Nederlandse CEO’s heeft nog geen concrete klimaatambities

14 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Slechts een kwart van de Nederlandse CEO’s heeft zich gecommitteerd aan net-zero uitstoot. Meer dan een derde heeft nog helemaal geen klimaatambities geformuleerd. Wereldwijd is het nog slechter gesteld met de duurzaamheidsambities, zo blijkt uit de 25e CEO Survey van PwC.

Voor onze planeet biedt de jubileumeditie van de jaarlijkse enquête dan ook weinig reden voor een feestje, erkent ook Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC: “Dat een derde geen klimaatambities zegt te hebben, is zorgelijk. De urgentie lijkt bij een grote groep blijkbaar nog steeds te ontbreken.”

Bij de rest van de topbestuurders lijkt het kwartje al wel te zijn gevallen. “We zien al jaren dat klimaatrisico’s reëel zijn”, aldus Van Gils. “Dat is dan ook de belangrijkste reden voor CEO’s om werk te maken van klimaatbeleid.”

CEO’s die zich hebben verbonden aan ‘net zero’

Ook vanuit consumenten én de eigen werknemers klinkt de roep om verduurzaming steeds luider. “Dat zie ik ook terug in onze eigen organisatie. Onze mensen willen dat we verantwoordelijkheid nemen.”

Dat de duurzaamheidsinspanningen ondanks al deze druk achterblijven komt volgens Van Gils onder meer vanwege een gebrek aan kennis. Zo zegt ruim een derde van de Nederlandse CEO’s wel toe te werken naar een net-zero uitstoot-ambitie, maar geven ze vaak aan niet in staat te zijn hun uitstoot te meten. Ook zeggen ze dat de sector waarin ze zich bewegen geen duidelijke strategie heeft om de uitstoot te verminderen.

“Daar valt nog veel te winnen”, geeft Van Gils aan. “We hebben al meer dan honderd jaar ervaring met het berekenen en inzichtelijk maken van de financiële cijfers, maar rapporteren over niet-financiële informatie zoals CO2-reductie is een proces dat volop in ontwikkeling is.”

CEO’s afrekenen op duurzaamheidsdoelen

Dit werkt ook nog altijd door in de langetermijnstrategie van organisaties, waarin maatschappelijke doelstellingen op gebieden als klimaat, representatief genderbeleid en diversiteit in brede zin maar weinig terugkomen.

Bedrijven met een toekomstige net zero-doelstelling die willen aansluiten bij een science bases target

CEO’s worden meestal dan ook niet afgerekend op het al dan niet behalen van dergelijke doelstellingen: in nog geen kwart van de bedrijven zijn doelen op deze terreinen gekoppeld aan het beloningsbeleid.

“Voor de meer traditionele niet-financiële doelstellingen, zoals klanttevredenheid, betrokkenheid van het personeel en automatisering en digitalisering, zie je hele andere cijfers”, zegt Van Gils. “Daar worden bestuurders in het beloningsbeleid wél op afgerekend.”

Hij pleit ervoor dat hetzelfde gaat gebeuren voor duurzaamheidsambities, zeker aangezien er inmiddels genoeg best practices, standaarden en frameworks bestaan om het gebrek aan kennis op te vullen: CEO’s hebben daarom geen excuus meer om stil te blijven zitten. Bovendien is het ook in het belang van de organisatie om nú in actie te komen, zo benadrukt hij.

“Juist op de langere termijn is beleid op onder meer klimaat en diversiteit een ontzettend belangrijke factor in het duurzame succes van de organisatie. Door het op te nemen in je strategie en beloningsbeleid en er verantwoording over af te leggen laat je zien dat je het serieus neemt en dat je doet wat je zegt. Dat wekt vertrouwen.”

Voor de rechter?

Milieudefensie maakte recent duidelijk niet langer te willen wachten: terwijl bedrijven hun CEO’s nog altijd geen verantwoording laten afleggen, roept de vereniging 29 grote Nederlandse bedrijven op om binnen drie maanden tijd met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. Doen ze dat niet, dan dreigt Milieudefensie met een gang naar de rechter.

Dat dit geen loos dreigement is werd eerder al duidelijk toen Milieudefensie grootvervuiler Shell voor de rechter sleepte voor het niet nakomen van internationale klimaatafspraken, én deze rechtszaak won. De 29 bedrijven – bijna allemaal bekende namen als ABN Amro, Ahold, AkzoNobel, BAM, DSM, Exxon Mobil, Tata Steel en Unilever – zijn dan ook gewaarschuwd.