Nieuwe tool van PwC brengt biodiversiteit voetafdruk in kaart

13 oktober 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer bedrijven willen hun impact op biodiversiteit in kaart brengen en verbeteren. Maar hoe doe je dit? De nieuwe ‘Biodiversity Impact Screening Tool’ van advieskantoor PwC biedt uitkomst en helpt bedrijven bij het bepalen van de juiste doelstellingen, interventies en strategie.

In de strijd tegen de opwarming van de aarde spannen bedrijven zich steeds meer in om hun CO2-uitstoot terug te brengen. In deze CO2-fixatie raakt een gerelateerde dreiging echter flink ondergesneeuwd: de schrikbarende afname aan biodiversiteit. 

Vannacht nog bracht het WNF een rapport uit waarin wordt gesteld dat de populaties wilde dieren sinds 1970 met 69% zijn afgenomen. In tropische gebieden gaat het nóg slechter: zo krompen de populaties in Latijns-Amerika en het Caribisch gemiddeld met 94%. In zoetwater namen ze af met 83%.

Categories cause pressuresa

Biodiversiteit kan gedefinieerd worden als de verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem. In feite omvat biodiversiteit alle dieren, planten en micro-organismen die binnen een ecosysteem samenwerken.

Wetenschappers waarschuwen al jarenlang dat het instorten van de biodiversiteit een enorme bedreiging vormt voor de mensheid. Naast onze voeding worden ook al onze grondstoffen door de natuur geleverd. Met het verdwijnen van plant- en diersoorten verdwijnt ook de genetische variatie die de basis vormt van het natuurlijke ecosysteem.

Daarmee vormt de snelle afname van biodiversiteit volgens sommigen zelfs een directere bedreiging dan de opwarming van de aarde. De twee problemen staan uiteraard niet los van elkaar: de opwarming is een van de oorzaken van de afname aan biodiversiteit. De fixatie op die opwarming draagt echter bij aan het gebrek aan aandacht voor de vele andere oorzaken, zoals verlies aan leefgebied, vervuiling, landbouw en overbevissing.

Impact van bedrijven in beeld brengen

Meer dan genoeg reden dus voor bedrijven om niet alleen hun CO2-uitstoot terug te brengen, maar ook te bekijken op welke andere manieren hun activiteiten impact hebben op de biodiversiteit. Voor veel bedrijven vormt biodiversiteit echter nog onbekend terrein.

Niet alleen vinden zij het lastig om te begrijpen wat het onderwerp voor hen betekent, maar vooral zien ze het als een uitdaging om hun eigen impact goed te meten. En zelfs als alle benodigde informatie beschikbaar is, dan is een volgende uitdaging om die inzichten te vertalen naar concrete plannen.

“Met precies dit vraagstuk in ons achterhoofd zijn we gestart met de ontwikkeling van de Biodiversity Impact Screening Tool”, vertelt Jacques de Swart, partner binnen de Advisory-praktijk van PwC. “Biodiversiteit is een relatief nieuw thema binnen het bedrijfsleven. Veel organisaties vinden het vaak moeilijk te beginnen, onder andere door een gebrek aan data, inzichten of uniforme standaarden. Maar rapporteren op biodiversiteit is echt mogelijk.”

“Wij werken met de data die ieder bedrijf heeft: financiële gegevens. Daarom kunnen we elk bedrijf hiermee ondersteunen.”

De tool van PwC biedt organisaties praktische handvatten om duidelijkheid te geven over waar en hoe ze daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan, en door helder te visualiseren welke impact welke bedrijfsaspecten hebben op het milieu.

Financiële data als basis

Daarbij neemt de tool de financiële administratie van een organisatie als uitgangspunt. Deze financiële gegevens worden vertaald in informatie over biodiversiteitsimpact met behulp van input uit databanken zoals Exiobase en de ReCiPe-methode.

Nynke Vries, een specialist bij PwC op het gebied van biodiversiteit, licht toe: “Exiobase is een wereldwijde, multiregionale input-outputdatabase waarmee de voetafdruk van individuele producten kwantitatief kan worden vastgesteld. ReCiPe bepaalt aan de hand van een levenscyclusanalyse de milieubelasting van miljoenen producten – vanaf het onttrekken van de benodigde grondstoffen tot en met de verwerking van afval.”

Vervolgens rekent de tool dit om naar heldere getallen per drukfactor en KPI’s. “Met deze inzichten kunnen organisaties de beste interventies bepalen om hun impact op diversiteit te verbeteren”, aldus De Swart.

Klantcase

De tool wordt inmiddels al ingezet in de praktijk. Voor de cateringafdeling van een grote organisatie, bijvoorbeeld, heeft hij bijgedragen aan het verminderen van de negatieve impact op duurzaamheid en biodiversiteit. Hieruit kwamen heldere inzichten bovendrijven.

“We gebruiken de tool ook zelf voor onze eigen organisatie om beter grip te krijgen op het effect van onze bedrijfskeuzes op biodiversiteit.”

Zo bleek onder meer dat het aanbieden van avocado’s een negatievere impact heeft op de drukfactoren dan het aanbieden van tomaten. “Dat inzicht maakt een gewogen keuze mogelijk”, aldus de twee PwC-experts. Het cateringteam past nu tal van inzichten toe om een optimaal menu samen te stellen – een menu met een goede balans tussen de klantvoorkeuren en de impact van het assortiment op duurzaamheid en biodiversiteit.

PwC deelt zijn biodiversiteitsexpertise ook met het Britse ministerie van Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Eerder dit jaar selecteerde DEFRA PwC als fondsmanager voor zijn ‘Biodiverse Landscape Fund’ (ter waarde van £100 miljoen).

Om deze rol effectief uit te voeren, moet PwC de impact van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit nauwkeurig monitoren en beoordelen. Uiteraard biedt de tool hierbij waardevolle inzichten.

Practice what you preach

“Die inzichten zijn belangrijk”, merkt Wineke Haagsma op, Chief Sustainability Officer bij PwC in Nederland. “We gebruiken de tool ook zelf voor onze eigen organisatie om beter grip te krijgen op het effect van onze bedrijfskeuzes op biodiversiteit. Door deze inzichten kunnen we duurzamere keuzes maken, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de natuur.”

Meer weten over de Biodiversity Impact Screening Tool? Bekijk deze pagina