Gaan meer biodiversiteit en een grootschalig zonnepark samen?

18 augustus 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Is het mogelijk om een zonnepark te bouwen en tegelijkertijd de biodiversiteit te verbeteren? Die vraag stelde de gemeente Groningen aan de experts van adviesbureau ATKB.

Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om die reden zet de gemeente onder andere in op zonne-energie. Een deel daarvan zal worden opgewekt op daken van woningen, publieke instellingen en bedrijven. Het overige gedeelte zal worden opgewekt door middel van een groot zonnepark. 

Sinds april dit jaar is bekend dat dit park zal worden gebouwd in Meerstad-Noord; gelegen in het oosten van de gemeente Groningen. Het zonnepark zal bestaan uit 156 hectare aan panelen. Maar hoe deze precies zullen worden geplaatst, is nog niet bekend. De omwonenden hebben hier namelijk het een en ander over te zeggen. 

Gaan meer biodiversiteit en een grootschalig zonnepark samen?

Niettemin liggen er wel al plannen op tafel om de zonnepanelen ruim boven de grond te plaatsen; de gemeente spreekt over een afstand van drie meter. Zo blijft het originele landschap – weilanden die van elkaar worden gescheiden door watergangen – zo goed mogelijk behouden. Daarnaast zal rondom het zonnepark een recreatie- en natuurgebied worden aangelegd. 

Om te bepalen in hoeverre het zonnepark de flora en fauna in Meerstad-Noord aantast, moet eerst worden vastgesteld welke dieren- en plantensoorten er in het gebied voorkomen. Derhalve voeren de experts van adviesbureau ATKB de komende tijd een nulmeting uit. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke effecten het zonnepark heeft op de biodiversiteit.

Voor de nulmeting zullen de onderzoekers van ATKB dus nagaan hoeveel en welke soorten broedvogels, insecten, landzoogdieren en amfibieën er leven in Meerstad-Noord. “De monitoring van de flora- en de vegetatiekartering vinden alleen in het groeiseizoen plaats”, laat het adviesbureau weten op zijn website.

Naast het inventariseren van de flora en fauna in Meerstad-Noord, heeft de gemeente Groningen ATKB eveneens gevraagd om mee te denken over het ontwerp van het zonnepark. Ook zullen de onderzoekers hun licht laten schijnen over de inrichting en het beheer van de nabijgelegen recreatie- en natuurzone.

Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau

ATKB is een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau uit Zoetermeer waar vandaag de dag meer dan 120 professionals werken. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in (water)bodemanalyses, aquatische en terrestrische ecologie en geofysisch onderzoek.

Enkele afgeronde projecten ter illustratie. Het beoordelen van dijkversterkingen bij de Groningse Eemshaven, het inventariseren van de flora op Ameland, een bodemonderzoek van de beruchte Hedwigepolder en het opsporen van een vroegere Romeinse brug in de buurt van het Gelderse Zuilichem.