Onderzoek: Zeeland staat open voor een nieuwe kerncentrale

13 augustus 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Mocht Nederland in de toekomst een nieuwe kerncentrale krijgen, dan is de provincie Zeeland bereid deze binnen haar grenzen te laten bouwen.

In 2050 moet Nederland volgens het Parijse klimaatakkoord een CO2-emissiereductie van 100% hebben gerealiseerd (ten opzichte van de CO2-uitstoot in het basisjaar 1990). Een vooruitstrevende ambitie, maar gaat dat daadwerkelijk lukken?

Zoals het er nu uitziet alleen als het tempo van de energietransitie flink omhoog gaat. Ter illustratie: volgens de planning moest in 2020 minimaal 14% van het energieverbruik in ons land duurzaam worden opgewekt; momenteel gaat het echter om maar 11%.Zeeland staat open voor nieuwe kerncentraleEen manier om de energietransitie te versnellen is door meer gebruik te gaan maken van duurzamere energie, zoals kernenergie. Het gebruik van kernenergie genereert namelijk met betrekkelijk weinig grondstoffen gigantische hoeveelheden energie, en dat met nauwelijks uitstoot van CO2. Een win-winsituatie, zou je zeggen.

Het dilemma is echter dat kernenergie in de jaren zeventig van de vorige eeuw onder grote druk controversieel is verklaard door de Nederlandse politiek. Met het oog op de klimaatuitdagingen is daar inmiddels een beetje verandering in gekomen. Zo is momenteel de meerderheid van de Tweede Kamer geïnteresseerd in de voordelen van kernenergie.

De toekomst van kernenergie

Derhalve schakelden VVD (34), PVV (17), CDA (15), SGP (3), FvD (5), Groep Van Haga (3) en JA21 (3) onlangs KPMG in. De experts van het accountants- en adviesbureau werden door deze politieke partijen belast met de opdracht om de toekomst van kernenergie in ons land te onderzoeken.

Wat onder andere naar voren komt in de studie is dat Zeeland positief staat tegenover een nieuwe kerncentrale. Momenteel heeft de provincie al een centrale – in Borssele. Die wordt volgens de planning echter in 2033 gesloten. Maar niet als het aan de uitbater EZP ligt, melden verschillende nieuwsbronnen.

Zeeland ziet een nieuwe centrale binnen zijn grenzen onder meer als een mogelijkheid om extra werkgelegenheid te creëren – of als kans om mensen aan het werken te houden als de centrale in Borssele toch zijn deuren zal sluiten.

De provincie ziet zichzelf als de ideale kandidaat voor een nieuwe centrale door zijn geografische ligging. Kerncentrales hebben namelijk veel koelwater nodig. Daarom worden kerncentrales vaak gebouwd in de buurt van grote hoeveelheden water, zoals rivieren of de zee. En precies daar is geen gebrek aan in Zeeland.

Wat zegt de markt?

Naast het polsen van provincies en overheidsfunctionarissen ging KPMG ook in gesprek met commerciële partijen, waaronder investeerders en specialistische bouwbedrijven. Conclusie: vanuit de markt is voldoende interesse in een nieuwe kerncentrale in ons land.

Maar marktpartijen verwachten wel dat de overheid hen tijdens het gehele realisatietraject bijstaat. Vooral vanuit risico-oogpunt, want het bouwen van een kerncentrale is bijzonder prijzig en risicovol. Als de overheid financieel garant staat, is de meerderheid van de commerciële partijen bereid deel te nemen, aldus het KPMG-rapport.