De belangrijkste zorgen van leiders in de globale maritieme sector

13 oktober 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Global Maritime Forum, Marsh en de International Union of Marine Insurance hebben de 2022-editie van hun Global Maritime Issues Monitor uitgebracht. Dit uitgebreide rapport belicht de belangrijkste aandachtspunten voor de wereldwijde maritieme industrie voor de komende tien jaar.

De onderzoekers hielden een enquête onder beslissers uit de maritieme sector (in alle zes de continenten). Daarnaast bevat het rapport de feedback van meer dan een dozijn leiders en deskundigen en werpt het een licht op de kritieke onderwerpen – en prioriteiten – waarmee de maritieme sector wordt geconfronteerd.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar komen het koolstofvrij maken van de scheepvaart en nieuwe milieuvoorschriften uit de bus als de twee belangrijkste onderwerpen, vooral met het oog op de impact die deze thema’s teweegbrengen.

Global maritime issues map

De auteurs stellen vast dat maritieme leiders zich steeds meer bewust worden van de dringende noodzaak om hun activiteiten en vloten koolstofvrij te maken. Dit komt door de toenemende verwachtingen van tal van stakeholders – zoals investeerders en klanten – maar ook door het groeiende aantal voorschriften dat zijn intrede doet in de maritieme sector.

Zo is er de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), die tot doel heeft de totale CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart tegen 2050 te halveren (ten opzichte van 2008). Een ander voorbeeld van nieuwe regelgeving is de Carbon Intensity Indicator (CII), die meet hoe CO2-efficiënt een schip goederen of passagiers vervoert over de afgelegde afstand.

“De maritieme sector staat niet alleen in zijn zorgen ten aanzien van de mate van voorbereiding op klimaatverandering en de aanpassingen die nodig zijn”, stelt Amy Barnes, Head of Climate & Sustainability Strategy bij Marsh.

Barnes legt uit dat de sector over de hele linie worstelt met het omzetten van hun duurzaamheidsambities. “Het ontwikkelen van een klimaatveranderingsstrategie is vaak geen kwestie van bewustzijn, maar van actie. Veel bedrijven zetten zich echt in voor milieu- en andere ESG-kwesties, maar weten niet goed wat de juiste vervolgstappen zijn.”

Het rapport benadrukt dat zowel technologie als koolstofvrije brandstoffen een sleutelrol zullen gaan spelen bij het terugdringen van CO2-emissies. “Leiders roepen op tot meer samenwerking om het gebruik van nieuwe technologieën te versnellen en de kosten en mogelijkheden van koolstofvrije brandstoffen beter te begrijpen”, aldus Barnes.

Geopolitieke onrust en krappe arbeidsmarkt

De overstap op alternatieve brandstof wordt extra aantrekkelijk door de momenteel hoge brandstofprijzen. Weinig verrassend staat ook dit thema, samen met de gerelateerde geopolitieke spanningen, hoog op de agenda van bestuurders. Ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne en de ontstane problemen in supply chain-ketens hebben een enorme impact op de maritieme sector.

Naast deze prioriteiten vormt ook de arbeidsmarkt een onderwerp waar leiders ’s nachts wakker van liggen. In de afgelopen twee jaar zijn zowel de verwachte impact als de kans op tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden aanzienlijk toegenomen.

Andere punten van zorg die hoog op de lijst staan zijn verstoringen in de infrastructuur (voorbeeld: de blokkade van het Suezkanaal), cyberrisico’s (denk aan de recente cyberaanvallen op havens in de Benelux) en de mogelijk in aantocht zijnde wereldwijde recessie. De Covid-19-pandemie is aanzienlijk gedaald in de lijst, van de nummer vier plek vorig jaar naar de dertiende plek dit jaar.