Duurzaamheid hoger op agenda in transportsector en logistieke wereld

23 augustus 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het thema duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht van bedrijven uit de transportbranche en de logistieke wereld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Berenschot. 

Bedrijven die zich bezighouden met transport en logistiek vervullen een belangrijke rol in ons land. De Nederlandse economie kan immers alleen maar op volle toeren draaien als goederenstormen optimaal zijn ingericht. 

Naast efficiëntie moet daarbij ook steeds meer rekening worden gehouden met het beperken van de hoeveelheid CO2-uitstoot. In het kader van de Parijse klimaatdoelstellingen worden transportbedrijven en andere logistieke ondernemingen gedwongen om hun activiteiten sterk te verduurzamen.

Waarop is duurzaamheid gericht?

Op papier veel aandacht

En lukt dat een beetje? In een recent gepubliceerd onderzoeksrapport van Berenschot is te lezen dat organisaties uit de transportsector en logistieke branche op dit vlak behoorlijk wat vorderingen maken: duurzaamheid staat ondertussen aardig hoog op de directieagenda. 

Voor hun studie spraken de onderzoekers met tal van partijen. Denk aan rederijen, binnenvaartconcerns, logistieke hubs, havenbedrijven, logistieke dienstverleners en vrachtwagenorganisaties. Naar voren komt dat ze zich vooral richten op het verduurzamen van hun energiebronnen (58%). Dat is allerminst vreemd: het vervoeren van goederen kost nou eenmaal bijzonder veel energie, dus daar valt veel klimaatwinst te pakken.

Op welke manier wordt invulling gegeven aan duurzaamheid?

Toch blijft deze aandacht voor een deel theoretisch, melden de onderzoekers. Zo zegt meer dan 70% van de bedrijven uit de transportbranche en de logistieke wereld vooral invulling te geven aan het thema door verwante strategische plannen te ontwikkelen.

De werkelijkheid is echter weerbarstiger: maar 46% van de onderzochte bedrijven richt zich daadwerkelijk op het leveren van duurzame producten en diensten (en concretiseert zijn ambities dus): een aanzienlijk verschil met de papieren, strategische werkelijkheid.

Rol voor overheid

Om die reden concluderen de onderzoekers dat de implementatie van de duurzaamheidsplannen een uitdaging blijft. “Er is bij betrokkenen nog veel onduidelijk over de manier waarop de verduurzaming precies moet plaatsvinden binnen het geambieerde tijdpad.” 

Dat heeft onder andere te maken met het feit dat veel bedrijven momenteel worstelen met de vraag in welke technologieën ze moeten investeren. Volgens de respondenten is hierbij een rol weggelegd voor de overheid. “Die moet heldere doelen stellen en samenwerking tussen alle betrokken partijen bevorderen”, aldus Berenschot.