Bbn adviseurs helpt gemeente met huurberekeningen voor zwembad

27 september 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Consultants van bbn adviseurs hebben gemeente Edam-Volendam geholpen bij het bepalen van de verhuurprijs van zwembad De Waterdam.

Volgens cijfers van het CBS telt ons land een slordige 1.900 zwembaden. Een deel daarvan is in het bezit van gemeenten. Over het algemeen verhuren deze de zwembaden aan exploitanten, die verantwoordelijk zijn voor het gebruik en operationele beheer ervan. 

Gemeenten zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het grootschalige onderhoud en de instandhouding van het pand. Door vast te stellen wat de jaarlijkse kosten hiervan zijn, kunnen gemeenten de verhuurprijzen van hun zwembaden bepalen. 

Bbn adviseurs helpt gemeente met huurberekeningen voor zwembad

Dit betreft echter geen sommetje dat je op de achterkant van een bierviltje kan oplossen. Zo moet rekening worden gehouden met inflatieverwachtingen voor de lange termijn, terwijl investeringen in de gebouwen – zoals een nieuwe glijbaan of tegelvloeren – ook moeten worden terugverdiend.  

Daarbovenop spelen vandaag de dag ook investeringen in duurzaamheid een grote rol. Als deze worden uitgevoerd en meegenomen in de berekening, dan valt de huurprijs voor de exploitant weliswaar hoger uit, maar tegelijkertijd bespaart deze op zijn energiekosten. 

Zwembad De Waterdam

Kortom, het bepalen van een kostendekkende huurprijs voor een zwembad is een behoorlijk ingewikkelde klus. De Noord-Hollandse gemeente Edam-Volendam schakelde bbn adviseurs in om hierbij te helpen. 

De berekening betrof zwembad De Waterdam (gelegen in de kern Volendam). De gemeente verhuurt dit pand aan Sportfondsen, een organisatie die sinds de jaren zestig van de vorig eeuw enkele honderden sportaccommodaties in ons land exploiteert.  

Allereerst stelde Edam-Volendam samen met bbn adviseurs vast wat de komende jaren een marktconforme verhuurprijs zou zijn voor het zwembad. Vervolgens bepaalden de twee partijen of dit bedrag tijdens de verhuurperiode eveneens kostendekkend zou zijn voor de gemeente.  

In het contract tussen Edam-Volendam en Sportfondsen staat dat het zwembad jaarlijks voor een marktconforme prijs wordt verhuurd, tenzij deze lager is dan de kostprijsdekkende huur. In dat geval wordt de kostprijsdekkende huur in rekening gebracht.  

Hiermee voorkomt Edam-Volendam dat het een verkapte subsidie verstrekt door een bedrag te vragen dat lager ligt dan de marktconforme prijs of de kostprijsdekkende huur. Ook is afgesproken dat de gemeente een vergoeding betaalt aan Sportfondsen om eventuele tekorten te dekken.