Adviseurs helpen Nijmegen met aanbesteding voor nieuwbouwproject

14 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Specialisten van bbn adviseurs ondersteunen de gemeente Nijmegen met de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam woon- en werkgebied.

Pal naast het spoor, ten westen van het oude centrum van Nijmegen, ligt een groot terrein dat luistert naar de naam Hezelpoort. De Gelderse gemeente heeft plannen om die locatie de komende jaren flink onder handen te nemen.

Zo wil Nijmegen het terrein – dat nu voor een groot deel bestaat uit een gigantische parkeerplaats – omtoveren tot een duurzaam woon- en werkgebied. Een plek waar nog steeds voldoende parkeergelegenheid is, zodat auto’s niet naar het centrum van de stad hoeven uit te wijken. 

Bovenaanzicht van de bouwlocatie

Volgens de plannen moeten de komende jaren op het terrein minimaal 130 sociale huurwoningen en 80 middeldure huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast staat het bouwbedrijven vrij om ook woningen in de vrije sector te bouwen op de locatie.

Ook is het de bedoeling dat verschillende soorten bedrijven zich gaan vestigen op het terrein. Volgens de plannen van de gemeente moet hierbij onder meer worden gedacht aan retailondernemingen, horecagelegenheden en kantoren.

De zoektocht naar een juiste partner

Voor de ontwikkeling van Hezelpoort zoekt Nijmegen via een aanbestedingstraject de juiste partner(s).

De aanbesteding van het project startte in oktober 2021. Deze verloopt volgens een zogeheten concurrentiegerichte dialoog. Experts van bbn adviseurs ondersteunen de gemeente met financieel-strategische vraagstukken over onder andere de bouwkosten en grondprijzen.

De dialoogfase van de aanbesteding werd vóór het begin van deze zomer afgerond. Vorige maand ging de inschrijffase van het project van start, waar bbn adviseurs ook bij betrokken is. Geïnteresseerde konden zich tot deze week officieel aanmelden.

Naar verwachting wordt de inschrijffase tegen het einde van dit jaar afgerond. Op 1 december wordt bekendgemaakt welke partij het project mag gaan uitvoeren. En na een bezwaarperiode wordt volgens de huidige planning vervolgens op 23 december de bouwovereenkomst getekend.

Duurzaamheid

Binnen het nieuwbouwproject speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo heeft de gemeente (via het Rijk) een subsidie beschikbaar gesteld voor circulair bouwen. Via een zogeheten circulariteitsdashboard kunnen geïnteresseerde marktpartijen aangeven op welke manier ze het woon- en werkgebied op een circulaire manier willen ontwikkelen.