10 jaar ‘samen’: LSSP-oprichters blikken terug en vooruit

09 augustus 2022 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Tien jaar geleden besloten collega’s Marcus Bergman, Frank Ottink en Jörgen Putman dat het anders kon. Ze zagen een bureau voor zich waar niet de kwartaalcijfers, maar het daadwerkelijk helpen van de klant centraal stond. Dat bureau werd Lean Six Sigma Partners. Op de tienjarige verjaardag blikt het drietal met ons terug en vooruit.

Het begint allemaal bij het bedrijf waar ze alle drie werken. Zonder enig idee waartoe het uiteindelijk zal leiden, bespreken Marcus, Frank en Jörgen in de lente van 2012 de laatste grote ontwikkeling binnen het bureau: de eigenaar wil het bedrijf van de hand doen.

“We hadden het erover of iemand van ons de zaak zou willen overnemen”, herinnert Marcus zich. “Daarbij werd al snel duidelijk dat we daar geen van allen in geïnteresseerd waren.”

Marcus Bergman, Frank Ottink en Jorgen Putman - LSSP

Belangrijker is echter dat ze net zo eensgezind blijken over wat ze dan wél zouden willen: hun expertise in veranderkunde en procesmanagement inzetten om organisaties slimmer te laten werken – maar dan helemaal op hun eigen manier. Zo komt het gesprek op wat die eigen manier dan precies is.

“Daar bleken we al best heldere ideeën over te hebben, die bovendien goed op elkaar aansloten”, legt Jörgen uit. “Toen was de kiem natuurlijk gelegd. Wie A zegt moet ook B zeggen: als we er alle drie zo over denken, waarom beginnen we dan niet samen iets nieuws?”

Het blijft natuurlijk een grote stap, maar de drie collega’s kennen elkaar inmiddels een paar jaar en hebben er vertrouwen in dat samen een nieuw bureau beginnen helemaal niet nog niet zo’n slecht idee is. Dus wagen ze de sprong.

Eén belangrijk onderdeel is gelukkig alvast makkelijk geregeld. De familie Putman bezit een op dat moment leegstaand pand aan de Rademakerstraat in Soesterberg. Het ligt centraal en biedt voldoende ruimte om trainingen te geven én om uit te breiden. Een ideaal hoofdkwartier.

Samen

De naam is er ook al gauw: Lean Six Sigma Partners (LSSP). Deze maakt ook meteen duidelijk waarop het nieuwe bureau zich gaat richten: continu verbeteren en verandermanagement. Daarmee gaan de oprichters door met waar ze goed in zijn – alle drie werkten ze bij hun voormalige werkgever (en daarvoor) als Lean Six Sigma-consultant.

Tegelijkertijd willen ze dus hun eigen draai geven aan het vak. In de manier waarop ze invulling geven aan deze visie lijkt telkens één woord centraal te staan: samen. Ten eerste wat betreft het centraal stellen van de klant.

“We willen niet zozeer vóór de klant werken, maar nadrukkelijk samen mét de klant”, legt Frank uit. “Natuurlijk helpen we de klant, maar we willen niet de boel overnemen. We willen juist zij aan zij de gewenste verbetering realiseren. Niet als een extern groepje consultants dat komt vertellen hoe het moet en weer weggaat, maar als echte partners.”

In lijn hiermee zet LSSP vanaf de start in op het bouwen aan langetermijnrelaties. Frank: “We gaan partnerships aan met onze opdrachtgevers. Op die manier willen we samen werken aan echt duurzame verbetering.”

“We willen niet zozeer vóór de klant werken, maar nadrukkelijk samen mét de klant.”

Dit sluit ook aan op de gedeelde opvatting dat het werk voor iedereen ook gewoon leuk moet zijn. Jörgen: “Ik zie ons alle drie als vakidioten, die het vooral leuk vinden om dit soort werk te doen. Niet om op korte termijn onderaan de streep zoveel mogelijk over te houden, nee: om blijvende relaties op te bouwen.”

Samenzinnig

Ook inhoudelijk speelt ‘samen’ een sleutelrol, en wel in het heel bewust samenbrengen van Lean en Six Sigma.

“De twee verbeterfilosofieën worden nog vaak in of/of-denken gehuld”, licht Marcus toe. “Lean pas je toe op onvolwassen processen, Six Sigma enkel in de chemie of procestechnologie. Ook op andere vlakken zie je dit zwart-witdenken.”

En dat terwijl Lean en Six Sigma elkaar juist enorm kunnen versterken, zo meent het drietal. Marcus: “Het is opvallend hoe weinig de overlap wordt genoemd, of de nuttige integratie ervan. Onzes inziens doe je op deze manier beide filosofieën – en daarmee ook je organisatie – tekort.”

Voor de wijze waarop LSSP de twee samen toepast hebben de drie zelfs een woord bedacht: ‘samenzinnig’.

“Op de juiste manier geïntegreerd bieden Lean en Six Sigma een samen zinnig beeld”, legt Frank uit. “Beide aanpakken, managementmethoden of -filosofieën – afhankelijk van je ambitieniveau – hebben namelijk een belangrijke gemene deler: een hoge klanttevredenheid met een efficiënte organisatie.”

De term verwijst ook naar het besef dat juist continue ontwikkeling van medewerkers en managers een essentieel onderdeel is van een intrinsieke, continue leer- en verbetercultuur. “Lean Six Sigma is daarom meer dan een middel. Het is een lange, boeiende reis”, aldus Marcus. En die reis onderneem je altijd – je raadt het al – samen.

Samen groeien, maar niet te hard

Hetzelfde geldt voor LSSP zelf, en de reis die Marcus, Frank en Jörgen destijds inzetten duurt nu alweer tien jaar. LSSP richt zich nog altijd op continu verbeteren en verandermanagement, waarbij het bureau vier diensten aanbiedt: consultancy, training, coaching en interim.

Gaandeweg is het reisgezelschap wel gegroeid. Inmiddels bestaat het team uit tien vaste consultants en nog eens tien associates, die kunnen worden ingeschakeld als de klant erom vraagt.

“Ik zie ons alle drie als vakidioten, die het vooral leuk vinden om dit soort werk te doen.”

En ook binnen het groeiende team is – tot slot – ‘samen’ een bepalende factor. “We willen een hechte club vormen”, aldus Frank. “Vanaf het begin wisten we dat we niet meer wilden werken bij een groot bedrijf waar je ’s ochtends zwijgend in de lift staat met iemand die je niet kent.”

Dat betekent ook dat LSSP bewust een rem zet op de groei. “We willen best groeien, maar zeker niet tot honderd werknemers”, vertelt Marcus. “Met meer mensen ben je niet meer samen – eerder het tegenovergestelde. We zijn erg blij met waar we nu samen staan.”

En dat geldt niet alleen voor het team zelf. De klanten van LSSP – organisaties uit bijna alle denkbare sectoren, van zorg tot logistiek, productie tot chemie en retail tot gemeenten – beoordelen de dienstverlening van het bureau met een 9,5.

Ideeën in overvloed

Al met al kunnen de drie oprichters dan ook tevreden de balans opmaken van 10 jaar LSSP. Dat betekent echter niet dat het team alles wil houden zoals het nu is. In tegendeel: plannen in overvloed voor de volgende tien jaar – zowel ten aanzien van de interne bedrijfsvoering als de samenwerking met opdrachtgevers.

Wat betreft de eigen organisatie wil het team onder meer inzetten op het ondersteunend apparaat. “Denk aan marketing en operations”, vertelt Jörgen. “Daarbij willen we met name onze interne processen verder digitaliseren, daar waar het kan en nodig is: marketing, content management, et cetera.”

Wat betreft de samenwerking met opdrachtgevers is een van de ideeën om het ‘samen’ daarin nog eens te verdiepen door te gaan mee-investeren met klanten. “Op die manier positioneren we ons nog nadrukkelijker als echte partner”, licht Marcus toe. “En het is ook een mooie manier om onze ondernemende cultuur in de praktijk te brengen.”

“Lean Six Sigma is meer dan een middel. Het is een lange, boeiende reis.”

Ook inhoudelijk zijn er genoeg plannen voor de dienstverlening. “Meer doen met robotisering, digitalisering en aandacht voor duurzaamheid ligt voor de hand”, aldus Frank. “Daar zullen we met onze training- en consultancytak op moeten inspelen.”

De manier waarop die trainingen worden aangeboden zal zich ook blijven ontwikkelen. Marcus: “De afgelopen periode heeft ons geleerd dat deze veel meer digitaal en hybride zullen worden, met hierbij een ondersteunend online platform voor cursisten.”

Al met al meer dan genoeg ideeën dus om onderscheidend te blijven en klanten optimaal te blijven helpen in een snel veranderend bedrijfslandschap. Daarbij verwachten de drie dat het team de komende tien jaar zal blijven groeien – maar uiteraard niet té hard.

“We hopen vooral dat er in 2032 een mooi team staat met een diversiteit aan collega’s, dertig tot maximaal vijftig in getal”, aldus Frank.

In de Van Dale

Hoe het er over tien jaar daadwerkelijk voor staat zal de tijd uiteraard moeten leren. Eén ding is al wel duidelijk: waar het kantoor in Soesterberg de eerste zekerheid was die de drie oprichters hadden, weet het team nu al dat ze daar over tien jaar níet meer zullen zitten.

“Daar doet Soesterberg in 2032 de dagelijkse boodschappen”, vertelt Jörgen. “Wij worden er straks uitgezet”, voegt hij lachend toe.

Ze weten nog niet waar het hoofdkwartier zich over tien jaar wel bevindt, maar ook daarover hebben ze uiteraard genoeg ideeën. “We zijn dan gehuisvest in een inspirerende omgeving”, durft Frank al te garanderen.

“In een ruimte die zich leent voor gamification, voor simulaties – met partners en associates”, voegt Jörgen meteen toe.

Marcus heeft tot slot ook nog één voorspelling voor 2032. “Tegen die tijd zal het woord ‘samenzinnig’ erkend zijn door Van Dale.”