M&I/Partners: ‘Negen van de tien ziekenhuizen maken gebruik van AI’

14 juni 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

89% van de Nederlandse ziekenhuizen maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), zo meldt adviesbureau M&I/Partners in een nieuw rapport.

Volgens cijfers van het CBS gaf de Nederlandse overheid in het jaar 2000 zo’n 7,7% van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan gezondheidszorg. In 2020 ging het volgens het statistiekbureau om 11,2% van het bbp. Volgens onderzoek van het RIVM blijft het daar echter niet bij.

Door de vergrijzing blijven de zorgkosten naar verwachting tot 2060 stijgen met gemiddeld 2,8% per jaar. Momenteel kost een basisverzekering gemiddeld zo’n €120, maar volgens berekeningen van het RIVM gaat het in 2060 om een kleine €360 – bijna een verdriedubbeling dus. 

AI-experimenten in ziekenhuizen naar specialismen

Innovatieve technologie zoals AI kan deze ontwikkeling enigszins remmen. Dat komt omdat AI bijvoorbeeld binnen de diagnostiek tot verbeteringen leidt: er kan nauwkeuriger worden vastgesteld met welk probleem een patiënt kampt, waardoor het sneller kan worden verholpen, wat scheelt in de kosten en bovenal de zorgkwaliteit verbetert.

Vandaag de dag maken negen van de tien Nederlandse ziekenhuizen (89%) gebruik van AI, zo blijkt uit een analyse van adviesbureau M&I/Partners. Dit varieert van ziekenhuizen die experimenteren met AI tot ziekenhuizen die de innovatieve technologie reeds hebben geïmplementeerd.  

Voor hun studie spraken de onderzoekers met 32 bestuurders van 28 ziekenhuizen. Uit die gesprekken komt onder andere naar voren 75% van de ziekenhuizen AI inzet binnen de diagnostiek, terwijl de technologie bij 19% wordt ingezet om de backofficeprocessen te optimaliseren.

Binnen welke specialismen is AI reeds geïmplementeerd

Gekeken naar de verschillende specialismen en processen, blijken de radiologieafdelingen ver voorop te lopen in het gebruik van AI, zowel wat betreft het experimenteren (15%) als de geïmplementeerde oplossingen (13%).

In het experimenteren volgen op grote afstand de chirurgie-, IC-, oncologie- en oogheelkunde-afdelingen, met ieder 4%. Wat betreft de implementatie volgen de neurologie (3%) en laboratoriumdiagnostiek (2%). 

Werkdruk

Naast dat AI de kosten kan verlagen en de kwaliteit van de zorg kan verbeteren, zou het in theorie ziekenhuismedewerkers – zoals gespecialiseerde artsen – ook een hoop tijd kunnen besparen: de technologie heeft daarmee de potentie om de werkdruk te verlagen en het chronisch personeelstekort tegen te gaan.

Toch denkt meer dan helft van de respondenten (57%) dat de werkdruk van specialisten gelijk blijft of zelfs toeneemt als AI de komende tien jaar steeds meer zal worden ingezet, terwijl slechts 43% aangeeft dat de werkdruk afneemt door meer gebruik te maken van de innovatieve technologie.