Zestal junior consultants gestart bij SeederDeBoer

16 mei 2022 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

SeederDeBoer heeft het team uitgebreid met zes nieuwe junior consultants: Maarten Kleemans, Fenna Jonker, Anouk Haremaker, Loïs Kraaikamp, Joost van Vugt en Lotte Wilmink. Een introductieronde langs het zestal.

Maarten Kleemans studeerde afgelopen maart af aan de Technische Universiteit Eindhoven met een master in Innovation Science. In deze studie legde hij zich toe op innovatiebeleid en -strategie, digitalisering en artificial intelligence. Zijn masterthesis schreef hij over de combinatie van technische standaardisatie en usecases van AI in dat proces.

“Er is veel mogelijk in het gebruik van kunstmatige intelligentie voor voorspellingen, het verbeteren van de belevingservaring en voor automatisering”, aldus Maarten.

Lotte Wilmink, Fenna Jonker, Joost van Vugt, Anouk Haremaker, Maarten Kleemans en Loïs Kraaikamp

Voorafgaande aan zijn master rondde hij de bachelor Milieu-natuurwetenschappen af, waar duurzaamheid centraal stond. Tijdens zijn afstuderen werkte hij bij een zorgverzekeraar, waar hij de waarde en gevoeligheid van persoonsgegevens leerde: “Het is belangrijk dat wij met onze digitale transformaties maatschappelijk verantwoordelijk zijn, en dat wij technologie zinnig en intelligent inzetten.”

Zijn keuze voor het traineeship van SeederDeBoer was snel gemaakt. “Ik was op zoek naar een traineeship waarbij ontwikkelingsmogelijkheden en het vormen van een persoonlijk netwerk centraal staan. Dit heb ik gevonden in het Consultancy Traineeship van SeederDeBoer.”

Fenna Jonker volgde de masteropleiding Health Economics, Policy & Law aan de Erasmus Universiteit. Door haar interesse in economische thema’s binnen de zorgsector voltooide ze vervolgens een specialisatie gezondheidseconomie.

Tijdens deze opleiding leerde ze veel over de bedrijfskundige kant van de zorg – in Nederland, maar ook over zorgstelsels wereldwijd. Vanuit haar brede interesse en verschillende ervaringen naast haar studie heeft ze gekozen haar pad binnen het adviesdomein voort te zetten.

Deze keuze kwam deels voort uit haar ervaring als student consultant tijdens haar master. In de rol van student consultant was ze betrokken bij een project waarbij ze onderzoek deed naar de kwantificering van onaantastbare risico’s binnen de maritieme sector. “Ik heb geleerd om binnen een sector waarvan je weinig weet toch van toegevoegde waarde te zijn door een kritische blik te hebben en je goed in te lezen.”

Andere leerzame ervaringen waren het voorzitten van verschillende commissies. Fenna is nieuwsgierig en leert graag van andere mensen. “Ik ben erg geïnteresseerd in het gedrag van mensen en waar bepaalde overtuigingen vandaan komen.”

Dit leidde mede tot de keuze voor SeederDeBoer. “Het Consultancy Traineeship geeft me de mogelijkheid meer te leren in de praktijk en te werken binnen diverse sectoren met verschillende typen mensen, gecombineerd met opleidingen en trainingen.”

Anouk Haremaker volgde de bachelor Gezondheidswetenschappen en een master in Health Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze studies stelden haar in staat om actuele volksgezondheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven/invalshoeken te benaderen, om op deze manier de gezondheid van de (internationale) samenleving op creatieve wijze te helpen verbeteren. Het menselijke aspect hierbij spreekt haar enorm aan.

Gedurende haar tijd aan de universiteit groeide haar interesse voor de sector zorg en welzijn sterk. Zo heeft ze tijdens haar bachelor verschillende projecten mogen uitvoeren voor opdrachtgevers als het Leger des Heils, het VUmc, GGD Amsterdam en woningcorporatie de Alliantie. Kortom, ze heeft een kijkje mogen nemen in de keuken van zowel de publieke als de private zorgsector.

“Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur en kijk ernaar uit om mezelf tijdens dit traineeship verder te ontwikkelen.”

Hoewel deze interesse zich verder heeft doorontwikkeld gedurende haar master, verbreedt ze als starter op de arbeidsmarkt ook graag haar horizon. “Mijn ouders zeggen altijd: ‘Zolang je doet wat jou gelukkig maakt, dan komt alles goed.’ Ik word gelukkig wanneer ik iets kan betekenen voor anderen.”

Deze intrinsieke motivatie, in combinatie met haar brede interesse, deden Anouk kiezen voor het Consultancy Traineeship van SeederDeBoer. Het programma biedt haar de mogelijkheid om zichzelf op zowel persoonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen verschillende advies- en marktgroepen. “Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur en kijk ernaar uit om mezelf tijdens dit traineeship verder te ontwikkelen.”

Loïs Kraaikamp besloot na de bachelor Facility Management in Nijmegen door te studeren en de master Organization Studies aan Tilburg University te volgen. Zodoende wilde ze zich verder verdiepen in complexe organisatievraagstukken en -veranderingen. Het verandermanagement was het aspect dat haar interesse het meeste trok en vanuit haar ervaring nog vaak over het hoofd wordt gezien bij transformaties binnen organisaties, “terwijl dit juist zó belangrijk is”.

Na haar master werkte ze gedurende de coronapandemie een jaar bij de GGD als projectmedewerker. “Binnen de GGD hield ik me bezig met het verbeteren van de bedrijfsprocessen en interne communicatie, waar verandermanagement continu centraal stond. Het was mooi en uitdagend om op deze manier mijn maatschappelijke steentje bij te dragen.”

Nu kijkt ze ernaar uit om vanuit SeederDeBoer andere organisaties verder te helpen met organisatieveranderingen. Door haar eerdere werkervaring is haar affiniteit met de publieke sector en de zorg alleen maar sterker geworden, en past SeederDeBoer daarom goed bij haar.

“SeederDeBoer sprak mij voornamelijk aan door de fijne, informele sfeer en de ruimte om ervaring op te doen in variërende opdrachten en sectoren. Ik kijk ernaar uit om mezelf hier op professioneel en persoonlijk vlak verder te ontwikkelen.”

Joost van Vugt volgde in Utrecht de bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap, waarin hij zijn interesse in maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van sociaal-professionele vaardigheden kwijt kon. Hierin leerde hij om vanuit verschillende perspectieven maatschappelijke vraagstukken en organisaties te analyseren, maar ook dat jouw eigen manier van handelen bepalend kan zijn in oplossingen.

Door een tijd te studeren in Rome en Parijs, het volgen van een master International Public Management and Public Policy in Rotterdam en door stage te lopen bij VNO-NCW, heeft hij zijn focus verbreed naar een internationale context. Door die ervaringen heen bleef de rode draad echter een interesse in de mensen in organisaties en het begrijpen en inspelen op de dynamieken die hier tussen mensen ontstaan.

“Ik daag mijzelf graag uit om de niet-gebaande paden te bewandelen, en na te denken over hoe problemen en uitdagingen misschien op andere manieren aan moeten worden gevlogen.”

Door te reflecteren op waar hij in zijn werk aan wil bijdragen is hij terechtgekomen bij SeederDeBoer. “Ik heb ingezien dat mijn interesse in sociale dynamieken en thema’s als samenwerken en leiderschap niet enkel een onderdeel van mijn werk zouden kunnen zijn, maar dat ik het ook op de voorgrond mag zetten.”

Het zoeken naar de combinatie van een brede interesse in de maatschappij en organisaties en het inzetten van sensitieve vaardigheden bracht hem uiteindelijk bij verandermanagement. Hierin vond hij de match met SeederDeBoer, vanwege de mensgerichte aanpak en omdat er veel ruimte wordt geboden om vanuit trainingen en opdrachten bij verschillende organisaties te leren wat voor dynamieken er spelen en wat jij hierin kunt betekenen.

Lotte Wilmink volgde de masteropleidingen International Politics en Middle Eastern Studies aan de Universiteit Leiden. Eerder rondde ze de bachelor Liberal Arts and Sciences af aan University College Utrecht, waar ze zich focuste op politicologie en internationaal recht. Tijdens haar bachelor studeerde ze tevens een halfjaar aan de National University of Singapore, waar ze zich richtte op Computer Science en International Security.

Tijdens haar opleidingen ontdekte ze de waarde van inter- en multidisciplinair denken. “Ik daag mijzelf graag uit om de niet-gebaande paden te bewandelen, en na te denken over hoe problemen en uitdagingen misschien op andere manieren aan moeten worden gevlogen.”

Door haar grote interesse en affiniteit met maatschappelijke vraagstukken kwam Lotte na haar studie terecht bij een grote uitvoeringsdienst van de overheid. “Ik vind het belangrijk dat het werk dat ik doe maatschappelijk ingebed is, en het helpen van een ander een centrale rol inneemt in mijn werk.”

Door haar werkervaring heeft ze gezien hoe groot het belang is van het goed functioneren van organisaties en bedrijven. Door vele regels, processen en protocollen kan het uiteindelijke doel of missie van een organisatie uit zicht verdwijnen, ook voor haar medewerkers. “Door processen en visies meer te stroomlijnen en kritisch te kijken of er ruimte is voor verbetering, kan je de missie of het doel weer een centrale rol laten spelen.”

Tijdens haar traineeship bij SeederDeBoer hoopt Lotte te leren om goed naar processen te kijken, onderdelen van die processen op waarde te schatten en te zien op welke manieren verbetering mogelijk is. “De directe begeleiding, de expertise en de focus op ontwikkeling hebben mij naar SeederDeBoer getrokken, en maken het traineeship een waardevolle reis voor de komende twee jaar.”