NL kan sterk bezuinigen op Infrastructuur en Defensie

25 april 2012 Consultancy.nl

Een artikel van Han Hendriks, Partner bij Kirkman Company

De laatste tijd spreek ik veel mensen binnen organisaties die zich druk maken over een aantal vragen. Waarom bestaat mijn organisatie? Nu en in de toekomst? En wat moeten we in lijn daarmee dan nog zelf doen, uitbesteden of doen in samenwerkingsverbanden? Wat ik interessant vind, is dat de vraag “waar stoppen we dan mee?” eigenlijk nooit serieus op tafel komt.

Neem even de parallel met het bezuinigingsoverleg dat plaatsvindt in het Catshuis in Den Haag met vertegenwoordigers van VVD, PVV en CDA. Voor de goede orde, ik ben zelf niet lid van een politieke partij en vertegenwoordig ook geen standpunten van politieke partijen. Het betreft hier enkel en alleen mijn eigen inzicht.

Visie van Nederland?
Om aan de Europese norm te kunnen voldoen, zullen de onderhandelaars extra bezuinigingen moeten vinden, die oplopen tot €16 miljard. De vraag is of er weer een visieloze kaasschaaf aan te pas komt (het zal wel een grote kaasschaaf moeten zijn) of dat er echte keuzes vanuit een onderliggende visie worden gemaakt. Waarom bestaat ons land? Welke betekenis willen we vervullen in (inter)nationaal perspectief? Nu en in de toekomst? Waarbij een keuze ook kan zijn ergens mee te stoppen.

De visie luidt bijvoorbeeld: Nederland is…:

  • het land waar iedereen toegang heeft tot voedsel, wonen, arbeid, onderwijs, zorg, infrastructuur en veiligheid
  • het land waar iedereen een eerlijke kans maakt op ontwikkeling van zijn of haar talenten
  • het eerste, echte platte land in een internationale context (Flat World Country) met bijbehorende platte instituties, organisaties en structuren
  • het land dat excelleert in het orkestreren van interne en externe samenwerkingsverbanden.

Infrastructuur
Is het in een tijd waarbij veel bezuinigingen werden gezocht in de hoek van wonen, arbeid, onderwijs en zorg niet eens tijd de pijlers te verleggen naar onderwerpen als infrastructuur en veiligheid? Bij infrastructuur denk ik aan het volledig invoeren van Het Nieuwe Werken voor de gehele Rijks, provinciale en gemeentelijke overheid. Het aantal kantoorpanden kan nog drastischer worden teruggebracht. O ja, stop dan wel met bouwen van nieuwe panden, maar focus op een zinvolle herbestemming van oude panden. Creëer bijvoorbeeld een aantal ‘public hubs’, niet alleen toegankelijk voor ambtenaren, maar ook voor de private sector. Je zult versteld staan wat er gebeurt met de innovatiekracht van ons land.

Veiligheid
Ook het onderwerp veiligheid is interessant. Laten we gewoon stoppen met Defensie waar nu op de Rijksbegroting nog €7,2 miljard staat ingeboekt. Want, laten we eerlijk zijn, welke oorlogsdreiging zien we voor ons? Stel dat bijvoorbeeld China echt kwade bedoelingen heeft, slaan we met die €7,2 miljard toch geen deuk in een pakje boter. Nee, dan kun je liever internationaal samenwerken. Zo hebben bijvoorbeeld Costa Rica, IJsland en Monaco ook geen Defensie-apparaat. IJsland is daarentegen wel lid van de NAVO, hetgeen voor Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren.

Natuurlijk, je zult te maken krijgen met transitiekosten en het zal enige tijd vergen. Het doorvoeren van veranderingen vanuit een visie is wel een stuk beter uit te leggen. Daar kan de financiële sector over meepraten. Waar is jouw organisatie al mee gestopt? Of zou ze dat zo snel mogelijk moeten doen? Uiteraard wel vanuit een visie waar het naartoe moet.

Nieuws

Meer nieuws over