Higher & Company onderzoekt rol van HR in HPOs

28 april 2011 Consultancy.nl

Higher & Company gaat samen met Universiteit Utrecht onderzoek doen naar de samenhang tussen HR beleid en prestaties van organisaties (Organizational Performance). Het onderzoek zal bestaan uit een enquête onder CEO’s en HR managers van een groot aantal nationale en internationale bedrijven in diverse branches. De resultaten worden in juni 2011 gepresenteerd.

In het onderzoek wordt in detail gekeken naar de toegevoegde waarde van de afdeling Human Resources (HR) binnen organisaties. Centraal staat de vraag welke rol HR speelt in het proces van het worden en/of blijven van een High Performance Organization.

High Performance Organizations
High Performance Organizations (HPO’s) zijn organisaties die betere resultaten (financieel en niet-financieel) behalen dan vergelijkbare organisaties over een langere periode. HPO's hebben een aantal dingen gemeen: openheid, actiegerichtheid, lange termijngerichtheid en aandacht voor continue verbetering en vernieuwing. Maar wat echt cruciaal is; de kwaliteit van management en medewerkers. Iedere onderzoeker op dit terrein onderstreept vanuit zijn eigen invalshoek de enorme waarde van Human Capital voor de organisatie. 

Onderzoeksopzet
Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Mandy van der Velde en wordt uitgevoerd door masterstudent Annemarie van Kranenburg-Nijzink die de master Strategic Human Resource Management afsluit met dit onderzoek.

Nieuws

Meer nieuws over