Higher & Company onderzoekt Vitaliteit & Leiderschap

29 mei 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Universiteit Utrecht en adviesbureau Higher & Company werken samen aan het onderzoek Vitaliteit en Leiderschap. Het onderzoek staat in het thema van leiderschapsontwikkeling, en richt zich op professionals die ooit hebben deelgenomen aan een leiderschapsontwikkelingsprogramma of –traject. Doelstelling van het onderzoek is antwoord geven op de vraag: ‘hoe houden we leiders vitaal?’

Leiderschap vormt al jaren, zo niet decennia, een belangrijk thema zowel in het bedrijfsleven als de academische wereld. Ontelbaar veel onderzoeken en rapporten kennen belangrijke rollen toe aan leidinggevenden als het gaat om organisatieveranderingen en –transities. Anno 2015 krijgen organisaties te maken met een aantal grote veranderingen in de maatschappij, waaronder macro-economische ontwikkelingen zoals globalisering en disruptieve digitalisering. Het is dan ook niet verrassend dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de leiders van bedrijven in transitie om deze veranderingen in goede banen te leiden. Maar hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat een leider vitaal blijft, over de juiste competenties beschikt en niet onder de druk bezwijkt?

Higher & Company - Leiderschap

Juist dat vraagstuk is het onderwerp van een onderzoek waarvoor Universiteit Utrecht en Higher & Company de handen voor ineen hebben geslagen. Higher & Company is een adviesbureau uit Utrecht met zo’n 15 professionals in dienst, dat zich richt op vraagstukken op het gebied van HRD, leiderschapsontwikkeling en organisatieveranderingen. In het gezamenlijke onderzoek ‘Vitaliteit en Leiderschap’ ondervragen de onderzoekers professionals die ooit hebben deelgenomen aan leiderschapsontwikkelingstrajecten en –programma’s. Zo proberen zij meer inzicht en kennis te vergaren op het gebied van het vitaal houden van leiders, een relatief nieuw vraagstuk voor de wetenschappelijke literatuur rondom leiders en leiderschap.

Vragenlijst
Iedereen die ooit heeft deelgenomen aan een leiderschapsontwikkelingstraject kan deelnemen aan het onderzoek. Deelnemers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen – geschatte duur: 5 minuten. Deelnemers krijgen na afloop inzicht in de resultaten van het onderzoek, die naar verwachting in juli 2015 beschikbaar zullen komen.