5 implementatietips voor telemedicine binnen de ziekenhuiszorg

21 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het gebruik van digitale zorg op afstand (in zorgjargon bekend als ‘telemedicine’) heeft tijdens de coronacrisis een vlucht genomen. De implementatie ervan binnen de ziekenhuiszorg kent echter vele uitdagingen en hobbels. Experts van SeederDeBoer delen vijf tips die kunnen bijdragen aan een succesvol implementatietraject.

1: Maak telemedicine zo gebruiksvriendelijk mogelijk

Het is belangrijk dat alle diensten zo gebruiksvriendelijk en flexibel mogelijk zijn. Ten eerste wordt het aangeraden om alle diensten op zowel de computer als telefoon beschikbaar te maken, voor zowel de zorgverlener als de patiënt.

Daarnaast kan het helpen om de agenda’s van zorgverleners aan te passen aan het type consult. Zo kunnen zorgverleners binnen bepaalde specialismen bijvoorbeeld dagen (of dagdelen) plannen waarop zij enkel videoconsulten doen en dagen waarop zij enkel fysieke consulten hebben. Op deze manier hoeven ook niet alle spreekkamers uitgerust te worden voor videoconsulten en kunnen zorgverleners zelf vanuit huis werken.

Vijf tips voor het implementeren van telemedicine

2: Positieve leiders op de juiste plek

Het is belangrijk dat zorgverleners actief geënthousiasmeerd worden voor het gebruik van telemedicine-diensten. Daarom is het belangrijk dat mensen die positief tegenover de digitalisering staan op strategische posities werkzaam zijn.

Met name een rol als CMIO (Chief Medical Information Officer) of CNIO (Chief Nursing Information Officer) wordt hierin van enorme waarde geschat. Het advies is dan ook om personen met een sterke digitale toekomstvisie in deze positie te zetten en om deze persoon bovendien veel ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën te geven.

3: Duidelijke communicatie naar de patiënt

Omdat veel patiënten het gebruik van telemedicine als positief ervaren, maar nog wel problemen ondervinden met de technologie, is het belangrijk dat zij hier actief in ondersteund worden. Het is daarom belangrijk om een helpdesk op te zetten waarmee patiënten (en zorgverleners) contact kunnen opnemen. Daarnaast is het belangrijk om een supportteam op te stellen dat actief patiënten belt om hen te ondersteunen voorafgaand aan hun (eerste) teleconsult.

4: Richtlijnen opzetten

Om de stap voor zorgverleners om telemedicine te gebruiken minder groot te maken adviseren wij om ieder specialisme eigen richtlijnen te laten opstellen voor het gebruik van telemedicine. Wanneer voor ieder consult is vastgelegd of het via een videogesprek kan of toch beter in het ziekenhuis kan plaatsvinden, wordt verwacht dat zorgverleners beter kunnen kiezen wanneer een vorm van telemedicine gebruikt kan worden.

5: Multidisciplinaire teams

Het wordt sterk aanbevolen om ook in de toekomst zoveel mogelijk multidisciplinaire teams samen te stellen voor de ontwikkeling en implementatie van telemedicine-toepassingen. Daarin is het belangrijk dat IT-medewerkers en EPD-managers vroeg in het proces betrokken worden en dat de communicatielijnen met zorgverleners kort zijn, want uiteindelijk moet de nieuwe dienst zijn of haar werk efficiënter maken.

De vijf aandachtspunten zijn door SeederDeBoer opgesteld op basis van 19 semigestructureerde interviews met ziekenhuismedewerkers in verschillende functies en afdelingen, waaronder zorgverleners, IT-professionals, e-health consultants en bestuurders. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de site van SeederDeBoer.