PRCS helpt twee waterschappen bij verandertrajecten

29 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Experts van PRCS hebben in de afgelopen periode twee waterschappen ondersteund bij de uitvoering van verandertrajecten. Een korte blik op de programma’s en de rol van het adviesbureau.

Rijn en IJssel

Bij het waterschap Rijn en IJssel (dat zich ontfermt over het waterbeheer in het oosten van Gelderland, het zuidelijk deel van Overijssel en Zuidoost-Veluwe) waren de consultants van PRCS eerder dit jaar betrokken bij het verbeteren van de inrichting van de HWBP-organisatie. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ‘change portfolio’ van het waterschap, oftewel het in goede banen leiden van alle verandertrajecten.

De HWBP-organisatie bestaat inmiddels zo’n drie jaar en wil evalueren, leren en verder doorontwikkelen. Samen met PRCS is onderzocht op welke vlakken de organisatie de prestaties verder kan verbeteren en hoe de samenwerking met de staande organisatie kan worden opgeschroefd.

PRCS helpt twee waterschappen bij verandertrajecten

Om te komen tot het advies heeft PRCS het gehele ‘systeem’ in beeld gebracht: bestuur, directie, lijnmanagement, samenwerkingspartners, leveranciers, de landelijke HWBP-organisatie en uiteraard de projectteams zelf.

De adviseurs gingen met de betrokkenen in gesprek over beelden, ervaringen en verbeterwensen. De inzichten zijn in een intensieve ‘dijk van een driedaagse’ bij elkaar gebracht met de betrokkenen.

Het traject heeft geresulteerd in gedeeld en gedragen inzicht in waar het goed gaat en waar het beter kan en moet.

Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren (circa 1,1 miljoen mensen verspreid over 37 gemeenten).

PRCS heeft het management van het waterschap geholpen bij de vertaling van de strategie (intern bekend als Stip 2027) naar concrete plannen voor de komende jaren. Belangrijkste doelstelling was om het Blauwe Omgevingsplan uit te denken en om uit te werken hoe Vallei en Veluwe de wendbaarheid van de organisatie kan vergroten.

Met behulp van agile portfoliomanagement hebben de adviseurs interne teams bijgestaan bij de ontwikkeling van verschillende plannen. Denk aan het werkend maken van de beleidscyclus, de vorming van een visie op informatisering en digitalisering en het meetbaar maken van beleidseffecten van de verschillende programma’s.

De komende jaren gaat Vallei en Veluwe verder bouwen aan de uitvoering van de strategie. PRCS is nog steeds als adviseur en specialist aan boord.