Waterschapsbedrijf Limburg neemt digital twin in gebruik

15 april 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil ‘digital twin’-technologie gaan inzetten om zijn gehele infrastructuur voor afvalwaterzuivering te optimaliseren. Experts van Royal HaskoningDHV Digital begeleiden WBL bij het project.

WBL is een regionale waterbeheerder in het zuiden van het land, die verantwoordelijk is voor 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties en bijna 150 rioolgemalen. Het waterschapsbedrijf wil richting de toekomst zijn zuiveringsinfrastructuur digitaliseren, met het oog op verschillende trends en ontwikkelingen.

Te denken valt aan ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en veranderende wet- en regelgeving. Deze zorgen er onder andere voor dat transportsystemen en zuiveringsinstallaties almaar complexer worden.Waterschapsbedrijf Limburg neemt digital twin in gebruik

Door zijn infrastructuur te onderwerpen aan een digitale transformatie wil WBL zijn bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Verder kan de inzet van nieuwe digitale technieken – bijvoorbeeld data science-technieken als machine learning en artificial intelligence – relevante datastromen en daarmee waardevolle inzichten voor de toekomst opleveren.

Digitale tweeling

De digitale transformatie behelst onder meer dat WBL gebruik gaat maken van ‘digital twins’-technologie. Een digital twin is een virtuele software-versie van een fysiek object dat gebruikt kan worden om simulaties te draaien voor het object dat gebouwd wordt of reeds bestaat.

In het geval van WBL betekent dit dat er een exacte digitale kopie gemaakt zal worden van het gehele bestaande waterzuiveringssysteem. Deze zal innovatie, experimenten, scenarioplanning en analyse mogelijk maken binnen een gesimuleerde, risicovrije omgeving.

De resultaten en bevindingen die voortkomen uit de digitale kopie kunnen vervolgens met minimale tijd en kosten in het fysieke systeem worden toegepast. Het nieuwe digitale systeem kan zo zorgen voor meer snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie in de besluitvorming, evenals kosten- en energiebesparing opleveren.

Het waterschapsbedrijf heeft voor het digitale transformatieproject de expertise ingeschakeld van Royal HaskoningDHV Digital, de digitale praktijk van het ingenieurs- en advieskantoor. Deze tak richt zich onder andere op vraagstukken op het gebied van de energietransitie, mobiliteitsvraagstukken, watersystemen en stedelijke ontwikkeling. 

Lees ook: Novius sluit zich aan bij Royal HaskoningDHV Digital

“Wij zijn bijzonder blij dat we de komende jaren de partner van WBL mogen zijn bij het realiseren van zijn vooruitstrevende visie. Deze past naadloos bij onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer”, geeft Aris Witteborg aan, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital.

Big data en Aquasuite

Twee technologiecomponenten zullen de basis vormen voor de digital twins: (1) een big data-platform dat data realtime verzamelt uit de bronsystemen van WBL en (2) Royal HaskoningDHV Digitals eigen Aquasuite-technologie – een ‘smart water’-tool die de prestaties van de waterzuiveringsinstallaties monitort, analyseert, visualiseert en controleert, door middel van predictive analytics en machine learning.

De experts van royal HaskoningDHV zullen helpen bij de ontwikkeling en implementatie van het big data-platform, evenals bij de implementatie van de Aquasuite machine learning-applicatie. Deze bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemdwater. Ze toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regelkamer van WBL.

Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren, zo schrijven de partners in een persverklaring. Het maakt bovendien een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk – de grootste kostenpost voor waterschappen. Vanaf september dit jaar zullen de Aquasuite-applicatie en het big data-platform volledig operationeel zijn voor alle 149 gemalen.

Langetermijnsamenwerking

En dit is nog maar het begin. WBL en RoyalHaskoningDHV Digital zullen de digital twin-technologie continu blijven verbeteren, onder andere door het gebruik van artificial intelligence. De twee bedrijven hebben een contract voor zes jaar afgesloten om samen de data science-applicaties te blijven doorontwikkelen voor een nog beter afvalwaterbeheer.

Voor het operationaliseren van het big data-platform en de geavanceerde machine learning- en artificial intelligence-oplossingen hebben de partners gekozen voor het Microsoft Azure-cloud platform.

“Als WBL gaan we de komende jaren een essentiële volgende stap zetten in het ontwikkelen van een datagedreven bedrijfsvoering”, stelt WBL-bestuurslid Remy Sleijpen. “Met de keuze voor Royal HaskoningDHV Digital hebben we een partner met een waardevolle combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.”