Ecorys benoemt Wimar Bolhuis tot Chief Economist voor Nederland

02 november 2021 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ecorys heeft Wimar Bolhuis benoemd tot Chief Economist voor de Nederlandse markt. 

“Ecorys is een vooraanstaand economisch onderzoek- en adviesbureau dat uitmuntend werk doet op grote maatschappelijke vraagstukken. De expertise van de medewerkers is breed, het inhoudelijke niveau hoog, en de adviezen hebben een grote beleidsimpact. Ik ben verheugd hier te mogen gaan werken”, aldus Bolhuis over zijn aanstelling.

De econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog brengt jarenlange ervaring in economisch onderzoek met zich mee naar de firma, vooral opgedaan binnen het publieke domein. Eerder was hij werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als politiek assistent van staatssecretaris Klijnsma, en bij de Sociaal-Economische Raad als plaatsvervangend directeur sociale zaken.

Wimar Bolhuis, Chief Economist, Ecorys

Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën en belastingen, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, de zorgsector en de woningmarkt. “De kennis en ervaring die Wimar in de afgelopen jaren heeft opgedaan, sluiten naadloos aan bij het brede kennisveld waarin Ecorys actief is”, laat Brigitte Slot, managing director Ecorys Nederland, weten.

“Ik kijk er naar uit om onderzoek te doen naar actuele economische thema’s en namens Ecorys een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over de complexe uitdagingen van onze tijd”, zegt Bolhuis. 

Bolhuis, die op 1 november aan de slag is gegaan bij Ecorys, combineert de rol met zijn rol als docent economie aan de Universiteit van Leiden. Hij is in 2018 aan dezelfde instelling gepromoveerd met een onderzoek getiteld ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’.

Met meer dan 500 economen en adviseurs is Ecorys een van de leidende onderzoek- en adviesbureaus gespecialiseerd in economische en maatschappelijke vraagstukken.