Marieke Segaar en Glenn van de Hulst over werken bij Energyprofs

21 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marieke Segaar en Glenn van de Hulst werken allebei bij Energyprofs. Marieke maakte een kleine drie jaar geleden de overstap vanuit de bankensector, Glenn kwam twee jaar geleden direct na het behalen van zijn studie in dienst. Het duo vertelt hoe het is om te werken bij het adviesbureau voor de nuts- en energiesector.

De energiebranche is volop in beweging. Nu alle zeilen moeten worden bijgezet om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, bevindt de sector zich in een ongekende transitie. Sinds begin 2019 werkt Marieke Segaar mee aan het overwinnen van de vele uitdagingen die daarbij komen kijken.

“Iets minder dan drie jaar geleden ben ik gestart bij Energyprofs en sindsdien heb ik een opdracht bij ElaadNL”, vertelt de business consultant. “ElaadNL is een stichting van de regionale netbeheerders en kan gezien worden als kennis- en innovatiecentrum voor elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.”

Marieke Segaar en Glenn van de Hulst over werken bij Energyprofs

In eerste instantie richtte ze zich op projecten die wat meer technisch van aard zijn. “Onder andere over het storingsproces aan laadpalen en de problemen rondom de connectiviteit van slimme meters in publieke laadpalen”, licht Marieke toe, die inmiddels bezig is met een heel ander project binnen de energietransitie: “Het ondersteunen van de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, die deel uitmaakt van het Klimaatakkoord. Heel interessant!”

Elke dag aan het innoveren

Ze kan inmiddels dan ook tevreden terugkijken op haar besluit om de bankensector te verruilen voor de nuts- en energiebranche. “Na mijn studie ben ik gestart als beleggingsadviseur bij een bank en intern doorgegroeid. Na een aantal jaar bij deze organisatie was ik toe aan iets nieuws, een kleinschaliger bedrijf met een grotere maatschappelijke impact. Dit vond ik allemaal bij Energyprofs.”

Sinds haar start heeft ze veel geleerd over de energiebranche, “en in het bijzonder over laadpalen”, geeft ze aan. “Consultancy bevalt me erg goed, doordat het werk zo divers is. Hoewel ik nu meer dan twee jaar bij dezelfde opdrachtgever zit heb ik binnen een opdracht veel verschillende projecten mogen oppakken. Het gaafste aan het project is toch dat ik midden in de transitie van de laadinfrastructuur sta, elke dag aan het innoveren ben en met vele partijen om tafel zit!”

“Daarnaast is de saamhorigheid van de collega’s binnen Energyprofs erg leuk”, voegt ze meteen toe. “We weten elkaar te vinden en dat is wel een unicurn binnen de consultancy.”

Spin in het web

Eind 2019 sloot ook Glenn van de Hulst zich aan bij het bureau, dat deze zomer nog werd aangemerkt als een van de beste werkgevers van Nederland. Hij begon meteen na het afronden van zijn master Business Administration, Innovation and Entrepeneurship.

“Na mijn studie wilde ik een baan in de richting van een management traineeship of de management consulting”, vertelt hij. “De energiebranche trok mij omdat het een interessante sector is om in te werken en toekomstproof is. Daarnaast vind ik het leuk aan consultancy dat je bij verschillende bedrijven kunt zien hoe ze te werk gaan, daar kun je veel van leren.”

“Het gaafste aan het project is toch dat ik midden in de transitie van de laadinfrastructuur sta, elke dag aan het innoveren ben en met vele partijen om tafel zit!”

Nadat zijn eerste gesprekken bij Energyprofs zeer goed bevielen ging hij aan de slag. “Mijn eerste opdracht was een operationele functie, waarbij ik de spin in het web was en veel leerde over de energiemarkt. Daarna heb ik de stap kunnen zetten naar een consultancyopdracht bij netbeheerder Stedin. Voor deze opdracht heb ik het proces voor schakelen voor derden uitgewerkt en een advies geschreven voor een toekomstig proces.”

“Het was een uitdagende opdracht”, blikt Glenn terug, “en het leuke daarbij was dat Jan Stierum [partner bij Energyprofs, red.] me heeft geholpen dit op te pakken. Als externe is het soms lastig om snel met de juiste mensen in contact te komen, maar via-via kom je al snel aan de juiste contactpersonen om een goed advies te kunnen schrijven.”

It’s all about people

Momenteel werkt hij aan een opdracht bij een andere netbeheerder: Tennet. “Daar werk ik aan de ‘delivery booster’, een programma gericht op het efficiënter inrichten van processen om met dezelfde mensen meer werk te kunnen verrichten. Met verschillende trainees en consultants werken we op een iteratieve wijze aan verbetertrajecten. Binnen dit team krijg ik de kans om met diverse onderwerpen bezig te zijn en ook verschillende rollen op te pakken. Het is een heel leuk traject om aan te werken.”

Daarbij vindt Glenn het vooral mooi dat de resultaten “echt tastbaar” zijn. “Achterhalen waar de verspilling zit en dan concreet het verbeterpotentieel definiëren. Bijvoorbeeld het vergroten van autonomie bij medewerkers of werkzaamheden clusteren. Bewustwording is daarvoor vaak de sleutel. Ik doe dit ook vanuit de filosofie van Energyprofs: ‘It’s all about people’. Met de mensen in gesprek gaan, je gezicht laten zien en een persoonlijke band opbouwen. Hierdoor kun je ook beter het proces in beeld brengen en implementeren.”