McKinsey, AEF, Issuemakers en BMC partner van Nationale DenkTank

22 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De 2021 editie van de Nationale DenkTank – een denktank format waarin jonge denkers oplossingen aandragen voor grote maatschappelijke vraagstukken – is afgetrapt. Vier adviesbureaus hebben zich als partner verbonden aan het initiatief: Andersson Elffers Felix, BMC, Issuemakers en McKinsey & Company. 

Ieder jaar brengt de Nationale DenkTank een team van ongeveer twintig jonge denkers met diverse (studie)achtergronden bij elkaar om samen onderzoek te doen naar thema’s die een impact hebben op iedere Nederlander. Denk aan onderwerpen als onderwijs, duurzaamheid, economie, digitalisering en meer. De slimme denkers krijgen vier maanden de tijd om onderzoek te doen, en concrete en impactvolle oplossingen te bedenken. 

Strategisch adviesbureau McKinsey & Company is sinds het ontstaan van de Nationale DenkTank in 2006 betrokken als supporter en kennispartner. Het kantoor was een van de medeoprichters van de stichting en verzorgt de begeleiding en training van de jonge denkers tijdens hun onderzoek. Ook heeft McKinsey & Company een zetel in de Adviesraad.

Nationale DenkTank 2021

In 2016 sloot ook Anderson Elffers Felix (AEF) zich aan als partner. AEFondersteunt de Nationale DenkTank bij het vergroten van impact van de gekozen oplossingen, met speciale aandacht voor het slim betrekken van maatschappelijke stakeholders. 

Drie jaar geleden trad Issuemakers tot de groep van partners. Issuemakers is een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in het agenderen van maatschappelijke issues bij overheid, politiek en samenleving. Zij adviseren de Nationale DenkTank ten aanzien van de maatschappelijke en politieke agendering van en de communicatie over de jaarthema’s en de Nationale DenkTank zelf. 

Tot slot is ook BMC sinds dit jaar een van de partners van de denktank, als zogeheten themapartner. Het thema van de huidige editie gaat over hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden. BMC is een van de leidende onderzoeks- en adviesbureaus in dit veld. Zo ontwikkelt BMC advies- en begeleidingstrajecten voor scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren.

Daarnaast is BMC samen met onder andere KidsRights en Jantje Beton onderdeel van de OnderwijsAlliantie, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat gezamenlijk de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare wijken duurzaam wil verbeteren. 

In totaal heeft de Nationale DenkTank dit jaar meer dan 25 partners – bedrijven, overheden, kennisinstellingen en fondsen. Bekende partners zijn onder andere de universiteiten van Amsterdam en Rotterdam, advocatenkantoor Kennedy van der Laan, twee ministeries, Rabobank en THNK School of Creative Leadership. 

Thema van 2021

Centrale thema van de Nationale Denktank was deze editie ‘het leren van de toekomst’. De jonge denkers moeten antwoorden zien te formuleren op de vraag: ‘Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?’

De deelnemers hebben door middel van interviews, literatuuronderzoek en enquêtes in vier maanden tijd het probleem in kaart gebracht en samen praktische oplossingen ontwikkeld. Vier domeinen stonden hierbij centraal: de invloed van leren op de maatschappij, de leeromgeving van kinderen, onderwijsstructuren en onderwijsvernieuwingen.